THÔNG BÁO:

Hệ thống đă thay đổi tên miền bậc THPT. Nhà trường bậc THPT truy cập theo địa chỉ mới bằng cách thêm kí tự “hd-“ trước tên miền cũ:

hd-thpt tên trường .haiduong.edu.vn

Ví dụ:

Tên miền cũ: thptcamgiang.haiduong.edu.vn thành tên miền mới: hd-thptcamgiang.haiduong.edu.vn

(LH: 0983.328746)