(Đến thời gian truy cập đề nghị đơn vị nhấn phím F5 hoặc Ctrl+F5 trên trang Website đơn vị ḿnh nếu đang mở)

Để việc cập nhật số liệu đánh giá HS được kịp thời phục vụ việc tổng hợp số liệu cuối năm học 2018-2019 ở cấp học THCS và Tiểu học, BQT  xin được:

THÔNG BÁO LỊCH TRUY CẬP NHƯ SAU:

* Ngày 23/5/2019 (Thứ 5):

- Từ 16h đến 20h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà + Thanh Miện

 - Từ 20h đến 0h: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc + Cẩm Giàng + Ninh Giang

- Từ 00h đến 5h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà + Thanh Miện

- Từ 5h đến 8h : Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc + Cẩm Giàng + Ninh Giang

* Ngày 24/5/2019 (Thứ 6):

- Từ 8h đến 10h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà + Thanh Miện

 - Từ 10h đến 12h: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc + Cẩm Giàng + Ninh Giang

- Từ 13h đến 15h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà + Thanh Miện

- Từ 15h đến 20h : Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc + Cẩm Giàng + Ninh Giang

- Từ 20h đến 23h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà + Thanh Miện

 

Lưu ư:  - Các thầy, cô chú ư để ư thời gian trên để lưu dữ liệu kịp thời trước khi tạm dừng hệ thống tại đơn vị ḿnh.

Mọi thắc mắc liên hệ 0983.328746. Xin chân thành cảm ơn !