Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Thống kê truy cập
Thứ năm, 23/10/2014
Tin mới
Quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH; Ngành GD&ĐT tỉnh Hải Dương đã gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ. Mạng lưới trường lớp từ Mầm non đến Đại học ngày càng mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng cũng như mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 
Tiêu chí hoạt động của Sở GD&ĐT Hải Dương Hải Dương học tập và làm theo lời Bác
Quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH; Ngành GD&ĐT tỉnh Hải Dương đã gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ. Mạng lưới trường lớp từ Mầm non đến Đại học ngày càng mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng cũng như mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 
Video hoạt động
 
Sử dụng Email điện tử Tra cứu hồ sơ tốt nghiệp THPT
Liên kết Web
Thư viện giáo trình điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo Côn Sơn Kiếp Bạc Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương Phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương