Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v: Phát động cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
    Ngày đăng: 14/12/2012 10:10     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 88Kb     Số lần download: 1060

Số CV: 1528/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13/12/2012
Trích yếu: Thực hiện công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên trung học, Sở GDĐT phát động triển khai các cuộc thi đối với các đơn vị, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Hoàng Văn Đoạt