Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v Tiếp tục dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 theo Đề án Victoria tại Hải Dương
    Ngày đăng: 16/07/2013 17:15     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 946

Số CV: 945/TTr- SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15/07/2013
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 4329/BGD ĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học; Ngày 11/7/2013 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Hôi đồng thẩm định tài liệu Next Stop 1, 2 của nhà xuất bản Macmillan. Qua thẩm định Hội đồng đã nhất trí đánh giá:
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc