Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v Tổ chức dạy thêm học thêm trong trường THPT
    Ngày đăng: 03/11/2013 16:40     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 777

Số CV: 1444/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/11/2013
Trích yếu: Ngày 25/9/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác dạy thêm học thêm cấp THCS và THPT năm học 2013 - 2014 theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2013 của Bộ GDĐT; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Tỉnh và Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2013 của Sở GDĐT nhằm cụ thể hóa những điểm mới và thống nhất trong triển khai thực hiện dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến