Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức năm 2014 tại các trường Mầm non, THPT bán công chuyển đổi thành trường công lập
    Ngày đăng: 01/08/2014 10:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1699Kb     Số lần download: 421

Số CV: 1422/KH- UBND
Ngày ban hành: 31/07/2014
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức năm 2014 tại các trường Mầm non, THPT bán công chuyển đổi thành trường công lập
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Mạnh Hiển
                    

 
Văn bản Hướng dẫn Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014- 2015)
    Ngày đăng: 01/08/2014 09:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 65

Số CV: *****
Ngày ban hành: 10/04/2014
Trích yếu: Văn bản Hướng dẫn Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014- 2015)
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Quế
                    

 
Giấy triệu tập tập huấn về công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngoài biên chế tại các trường mầm non, THPT bán công chuyển đổi thành trường công lập (Mới)
    Ngày đăng: 01/08/2014 09:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 414Kb     Số lần download: 158

Số CV: 949 /SGDĐT- TCCB
Ngày ban hành: 31/07/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập tập huấn về công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngoài biên chế tại các trường mầm non, THPT bán công chuyển đổi thành trường công lập
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014-2015)
    Ngày đăng: 31/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 154

Số CV: 942/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/07/2014
Trích yếu: V/v Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014-2015)
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
    Ngày đăng: 31/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 67Kb     Số lần download: 366

Số CV: 946/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31/07/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Phối hợp tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ.
    Ngày đăng: 25/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 160

Số CV: 933 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/07/2014
Trích yếu: Căn cứ Công văn số 1203/SLĐTBH-NCC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 24 tháng 7 năm 2014 V/v tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, TTGDTX, các phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc) thực hiện tốt những nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Triệu tập tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 25/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 1225

Số CV: 929 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 836/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/201 V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè năm 2014, Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” cho cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, trường THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
    Ngày đăng: 24/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 317Kb     Số lần download: 1401

Số CV: 700/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Hướng dẫn bổ sung về khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 196Kb     Số lần download: 1274

Số CV: 923/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số: 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015, Sở điều chỉnh và hướng dẫn bổ sung đối với đợt khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 178Kb     Số lần download: 378

Số CV: 926 /SGDĐT- GDTr
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Cử cán bộ giáo viên đi dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 512

Số CV: 885 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/07/2014
Trích yếu: Nhằm tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên dạy Lịch sử, Địa lý tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh về những kiến thức cơ bản, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, từ đó nâng cao nhận thức về chủ đề này; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014.
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Hướng dẫn trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 23/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 602

Số CV: 922 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Sở GD&ĐT hướng dẫn việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập trung các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 63 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam
    Ngày đăng: 21/07/2014 02:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 238

Số CV: 26/CĐN
Ngày ban hành: 18/07/2014
Trích yếu: V/v tập trung các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 63 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Người ký: Phó Chủ tịch Công đoàn ngành: Vũ Bá Hà
                    

 
Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2014 (tuyển sinh đợt 2)
    Ngày đăng: 18/07/2014 03:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1569Kb     Số lần download: 511

Số CV: 396/ĐHGD- ĐT
Ngày ban hành: 30/05/2014
Trích yếu: Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2014 (tuyển sinh đợt 2)
Người ký: Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Kim Long
                    

 
Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 601Kb     Số lần download: 1574

Số CV: 1752/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 16/07/2014
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Quế
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 59   Trang sau Trang sau