Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường
    Ngày đăng: 30/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 24Kb     Số lần download: 14

Số CV: 1174 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/09/2014
Trích yếu: Để thống nhất việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung một số nội dung về dạy thêm, học thêm như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 29/09/2014 05:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 335

Số CV: 1163/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/09/2014
Trích yếu: Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, trong các năm qua Sở đã tổ chức rà soát năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tổ chức các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ (NLNN) và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình tiếng Anh mới ở các cấp học.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Cấu trúc đề các kỳ thi
    Ngày đăng: 26/09/2014 02:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 245Kb     Số lần download: 1064

Số CV: *****
Ngày ban hành: 26/09/2014
Trích yếu: Cấu trúc đề các kỳ thi
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 – 2015.
    Ngày đăng: 25/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 25Kb     Số lần download: 322

Số CV: 1152/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 5125/BGDĐT-GDQP ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) năm học 2014 - 2015. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc chỉ đạo giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN năm học 2013 – 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) h¬ướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 - 2015 nh¬ư sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi
    Ngày đăng: 25/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 231Kb     Số lần download: 767

Số CV: 1154/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 24/09/2014
Trích yếu: Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014- 2015 về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch xây dựng bổ sung ngân hàng đề thi đến các đơn vị giáo dục trong tỉnh (các phòng GD&ĐT, các trường THPT) như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2014- 2015 ***
    Ngày đăng: 24/09/2014 11:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 133Kb     Số lần download: 994

Số CV: 1106 /SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Danh sách bài thi đạt giải cuộc thi thiêt kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm 2014
    Ngày đăng: 23/09/2014 10:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 1870Kb     Số lần download: 968

Số CV: 1316/QĐ-SGD
Ngày ban hành: 15/09/2014
Trích yếu: Danh sách bài thi đạt giải cuộc thi thiêt kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 22/09/2014 10:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 61Kb     Số lần download: 507

Số CV: 1118/ SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2014-2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Nội dung đánh giá thi đua các Phòng Giáo dục và Đào tạo Về lĩnh vực giáo dục mầm non năm học 2014 -2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 06:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 138Kb     Số lần download: 284

Số CV: 1123/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: cứ nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo qui định nội dung đánh giá thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các huyện, thành phố, thị xã về lĩnh vực giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi giáo dục mầm non năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 390

Số CV: 1126/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi “Cháu tài năng, khoẻ, ngoan” cấp trường, cấp huyện và Hội thi “Cán bộ quản lý mầm non giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh, như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Giấy triệu tập bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán trường mầm non năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 69Kb     Số lần download: 403

Số CV: 1124/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: Thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) theo nội dung tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4172/BGDĐT-VP ngày 07/8/2014 về việc tập huấn chuyên môn cho CBQL và GVMN năm 2014 và Công văn số 4719/BGDĐT-VP ngày 29/8/2014 về việc tập huấn tài liệu ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV cốt cán trường mầm non năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v: Trang bị vũ khí cấp 5 thay thế mô hình vũ khí luyện tập.
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 218

Số CV: 1127/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Để đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tổng hợp, cho ý kiến về các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 424

Số CV: 1129 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 78Kb     Số lần download: 578

Số CV: 1039 /HD-LN
Ngày ban hành: 22/08/2014
Trích yếu: V/v thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Người ký:
                    

 
V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 236

Số CV: 1125/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2014
Trích yếu: V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 65   Trang sau Trang sau