TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v hướng dẫn công tác HSSV, GDTC, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 18/09/2017 10:06 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2948Kb Số lần download: 795
Số CV: 1141/SGDĐT- CTTT Ngày ban hành: 12/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn công tác HSSV, GDTC, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017- 2018 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018
Ngày đăng: 15/09/2017 11:23 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 2695Kb Số lần download: 1483
Số CV: 1162/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 15/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 Người ký: PGĐ Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 14/09/2017 16:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 5532Kb Số lần download: 2825
Số CV: 1159/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 14/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017- 2018 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v phòng chống cơn bão số 10
Ngày đăng: 14/09/2017 16:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3034Kb Số lần download: 649
Số CV: 1161/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 14/09/2017
Trích yếu: V/v phòng chống cơn bão số 10 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14.
Ngày đăng: 14/09/2017 16:03 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 647Kb Số lần download: 739
Số CV: 666/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 12/09/2017
Trích yếu: Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14. Người ký: Bộ trưởng: Phùng Xuân Nhạ
V/v thanh tra đầu năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 14/09/2017 15:12 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 985Kb Số lần download: 2898
Số CV: 1160/SGDĐT- TTr Ngày ban hành: 14/09/2017
Trích yếu: V/v thanh tra đầu năm học 2017- 2018 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tập huấn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 13/09/2017 8:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 443Kb Số lần download: 1117
Số CV: 1145/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 12/09/2017
Trích yếu: V/v tập huấn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v hướng dẫn tiếp tục triển khai thí điểm dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 12/09/2017 18:02 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2326Kb Số lần download: 753
Số CV: 1144/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 12/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn tiếp tục triển khai thí điểm dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa năm học 2017- 2018 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 12/09/2017 8:51 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2143Kb Số lần download: 1949
Số CV: 13/CT- UBND Ngày ban hành: 08/09/2017
Trích yếu: Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018 Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Dương Thái
V/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 11/09/2017 9:20 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1763Kb Số lần download: 1122
Số CV: 1127/SGDĐT- KTKĐCLGD Ngày ban hành: 08/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2017- 2018 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Tiêu chí đánh giá thi đua các TT GDTX và phòng GDĐT về thực hiện nhiệm vụ GDTX
Ngày đăng: 07/09/2017 17:18 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2532Kb Số lần download: 403
Số CV: 1120/SGDĐT- GDCN&GDTX Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: Tiêu chí đánh giá thi đua các TT GDTX và phòng GDĐT về thực hiện nhiệm vụ GDTX Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 đối với GDTX
Ngày đăng: 07/09/2017 16:53 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 5659Kb Số lần download: 443
Số CV: 1119/SGDĐT- GDCN&GDTX Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 đối với GDTX Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Ngày đăng: 07/09/2017 14:54 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 270Kb Số lần download: 999
Số CV: 1121/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: V/v báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017
Ngày đăng: 07/09/2017 7:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 771Kb Số lần download: 733
Số CV: 1115/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn công tác tổ chức ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục
Ngày đăng: 07/09/2017 7:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2855Kb Số lần download: 1097
Số CV: 1118/SGDĐT- CTTT Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn công tác tổ chức ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v triển khai tài liệu "Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong nhà trường năm 2017
Ngày đăng: 06/09/2017 17:50 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1223Kb Số lần download: 740
Số CV: 1116/SGDĐT- CTTT Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: V/v triển khai tài liệu "Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong nhà trường năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v tổ chức thực hành giảng dạy theo chương trình của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh hè năm 2017
Ngày đăng: 06/09/2017 17:49 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 706Kb Số lần download: 951
Số CV: 1111/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: V/v tổ chức thực hành giảng dạy theo chương trình của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh hè năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 06/09/2017 17:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3874Kb Số lần download: 1790
Số CV: 1101/HDLN- SGDĐT- CĐN Ngày ban hành: 06/09/2017
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2017- 2018 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v đăng ký tài liệu giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh các trường phổ thông
Ngày đăng: 06/09/2017 7:37 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1061Kb Số lần download: 514
Số CV: 1594/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 05/09/2017
Trích yếu: V/v đăng ký tài liệu giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh các trường phổ thông Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v triệu tập tập huấn công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân năm học 2017- 2018 (******)
Ngày đăng: 05/09/2017 19:12 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1164Kb Số lần download: 1015
Số CV: 1025/SGDĐT- TTr Ngày ban hành: 17/08/2017
Trích yếu: V/v triệu tập hội nghị tập huấn công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân năm học 2017- 2018 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Trang trước   1 2 3 ... 111