Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT
    Ngày đăng: 19/12/2014 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 436Kb     Số lần download: 32

Số CV: 1540/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 18/12/2014
Trích yếu: V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi Năng lực - Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 19/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 540Kb     Số lần download: 483

Số CV: ***
Ngày ban hành: 19/12/2004
Trích yếu:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v xây dựng ngân hàng đề thi bổ sung năm 2014, lần 2
    Ngày đăng: 18/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1716Kb     Số lần download: 573

Số CV: 1535/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 17/12/2014
Trích yếu: V/v xây dựng ngân hàng đề thi bổ sung năm 2014, lần 2
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
    Ngày đăng: 17/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2473Kb     Số lần download: 308

Số CV: 1524/SGDĐT- TTr
Ngày ban hành: 15/12/2014
Trích yếu: V/v Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 17/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 856Kb     Số lần download: 476

Số CV: 1780/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 17/12/2014
Trích yếu: Quyết định về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Lịch kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014
    Ngày đăng: 17/12/2014 08:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 558Kb     Số lần download: 498

Số CV: 1527/BCĐ
Ngày ban hành: 15/12/2014
Trích yếu: V/v Lịch kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tham dự Hội thảo tập huấn xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ
    Ngày đăng: 17/12/2014 08:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1059Kb     Số lần download: 294

Số CV: 1532/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16/12/2014
Trích yếu: V/v Tham dự Hội thảo tập huấn xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Lễ phát động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 9 trên địa bàn huyện Gia Lộc
    Ngày đăng: 12/12/2014 04:12 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 148Kb     Số lần download: 209

Số CV: 1518/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 12/12/2014
Trích yếu: V/v Lễ phát động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 9 trên địa bàn huyện Gia Lộc
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v nhắc nhở thực hiện hệ thống thông tin về hoạt động chuyên môn
    Ngày đăng: 12/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 444Kb     Số lần download: 879

Số CV: 1489/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09/12/2014
Trích yếu: V/v nhắc nhở thực hiện hệ thống thông tin về hoạt động chuyên môn
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 12/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 53Kb     Số lần download: 765

Số CV: 1763/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 11/12/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông
    Ngày đăng: 12/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 745Kb     Số lần download: 524

Số CV: 1766/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 12/12/2014
Trích yếu: Quyết định về việc cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v dự hội nghị triển khai cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 9
    Ngày đăng: 11/12/2014 02:12 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 161Kb     Số lần download: 277

Số CV: 1485/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 08/12/2014
Trích yếu: V/v dự hội nghị triển khai cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 9
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
v/v Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT- TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ
    Ngày đăng: 11/12/2014 11:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 977Kb     Số lần download: 349

Số CV: 1456/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02/12/2014
Trích yếu: v/v Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT- TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44
    Ngày đăng: 11/12/2014 07:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1280Kb     Số lần download: 223

Số CV: 1486/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 08/12/2014
Trích yếu: V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Giấy triệu tập về việc tập huấn Thanh tra nhân dân
    Ngày đăng: 10/12/2014 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 332Kb     Số lần download: 545

Số CV: 32/CĐN
Ngày ban hành: 10/12/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập về việc tập huấn Thanh tra nhân dân
Người ký: Chủ tịch Công đoàn ngành: Nguyễn Thanh Bình
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 71   Trang sau Trang sau