TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm 2017- 2018
Ngày đăng: 24/07/2017 16:13 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1282Kb Số lần download: 1200
Số CV: 854/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 24/07/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm 2017- 2018 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v phòng chống cơn bão số 4
Ngày đăng: 24/07/2017 16:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2223Kb Số lần download: 411
Số CV: 855/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 24/07/2017
Trích yếu: V/v phòng chống cơn bão số 4 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v triệu tập tập huấn đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và dạy học môn Mỹ thuật trong trường THCS
Ngày đăng: 24/07/2017 11:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 567Kb Số lần download: 449
Số CV: 851/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 24/07/2017
Trích yếu: V/v triệu tập tập huấn đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và dạy học môn Mỹ thuật trong trường THCS Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v duyệt kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT tư thục năm học 2017- 2018
Ngày đăng: 21/07/2017 10:01 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1345Kb Số lần download: 629
Số CV: 848/SGDĐT- KTKĐCLGD Ngày ban hành: 20/07/2017
Trích yếu: V/v duyệt kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT tư thục năm học 2017- 2018 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Thống kê điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo điểm bài, môn thi đăng ký xét tốt nghiệp)
Ngày đăng: 20/07/2017 11:16 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 970Kb Số lần download: 1685
Số CV: ---------------- Ngày ban hành:
Trích yếu: Thống kê điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo điểm bài, môn thi đăng ký xét tốt nghiệp) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017)
Ngày đăng: 20/07/2017 10:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3676Kb Số lần download: 3806
Số CV: --------- Ngày ban hành:
Trích yếu: Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Xếp thứ tự các Phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017)
Ngày đăng: 20/07/2017 10:41 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 348Kb Số lần download: 1764
Số CV: ---- Ngày ban hành:
Trích yếu: Xếp thứ tự các Phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngày đăng: 18/07/2017 10:33 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2467Kb Số lần download: 1570
Số CV: 03/HD- CĐN Ngày ban hành: 17/07/2017
Trích yếu: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022 Người ký: Chủ tịch CĐN: Nguyễn Thanh Bình
Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngày đăng: 18/07/2017 10:32 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3973Kb Số lần download: 1620
Số CV: 02/HD- CĐN Ngày ban hành: 17/07/2017
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022 Người ký: Chủ tịch CĐN: Nguyễn Thanh Bình
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (3)
Ngày đăng: 17/07/2017 11:08 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 987Kb Số lần download: 2074
Số CV: 732/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 14/07/2017
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (3) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (2)
Ngày đăng: 17/07/2017 11:07 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 893Kb Số lần download: 1476
Số CV: 731/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 14/07/2017
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (2) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (1)
Ngày đăng: 17/07/2017 11:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 832Kb Số lần download: 1615
Số CV: 730/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 14/07/2017
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán dự tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học (1) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Giấy triệu tập v/v tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
Ngày đăng: 14/07/2017 16:33 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 919Kb Số lần download: 878
Số CV: 821/SGDĐT- GDMN Ngày ban hành: 14/07/2017
Trích yếu: Giấy triệu tập v/v tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học
Ngày đăng: 12/07/2017 14:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 439Kb Số lần download: 687
Số CV: 812/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 12/07/2017
Trích yếu: V/v triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quyết định v/v đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2017
Ngày đăng: 10/07/2017 16:51 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 437Kb Số lần download: 713
Số CV: 698/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 10/07/2017
Trích yếu: Quyết định v/v đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghe- nói cho giáo viên tiếng Anh năm 2017
Ngày đăng: 10/07/2017 14:58 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3047Kb Số lần download: 1375
Số CV: 804/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 07/07/2017
Trích yếu: V/v bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghe- nói cho giáo viên tiếng Anh năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng tại các cơ sở giáo dục
Ngày đăng: 10/07/2017 14:56 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 437Kb Số lần download: 482
Số CV: 793/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 06/07/2017
Trích yếu: V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng tại các cơ sở giáo dục Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v thông báo thời gian kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC của Bộ GD&ĐT
Ngày đăng: 07/07/2017 17:39 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 486Kb Số lần download: 1328
Số CV: 803/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 07/07/2017
Trích yếu: V/v thông báo thời gian kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC của Bộ GD&ĐT Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hè 2017
Ngày đăng: 07/07/2017 17:37 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 902Kb Số lần download: 722
Số CV: 802/SGDĐT- GDMN Ngày ban hành: 07/07/2017
Trích yếu: Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non hè 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tập huấn khai mạc phần mềm PMIS cho các trường THPT, các trung tâm trực thuộc
Ngày đăng: 07/07/2017 10:22 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 376Kb Số lần download: 603
Số CV: 799/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 06/07/2017
Trích yếu: V/v tập huấn khai mạc phần mềm PMIS cho các trường THPT, các trung tâm trực thuộc Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Trang trước   1 2 3 ... 107   
QLCB-PEMIS QLCB_PGD
Bản đồ
Viết thư quốc tế
Liên kết website