Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Nội dung đánh giá thi đua các Phòng Giáo dục và Đào tạo Về lĩnh vực giáo dục mầm non năm học 2014 -2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 06:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 138Kb     Số lần download: 85

Số CV: 1123/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: cứ nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo qui định nội dung đánh giá thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các huyện, thành phố, thị xã về lĩnh vực giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi giáo dục mầm non năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 120

Số CV: 1126/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi “Cháu tài năng, khoẻ, ngoan” cấp trường, cấp huyện và Hội thi “Cán bộ quản lý mầm non giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh, như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Giấy triệu tập bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán trường mầm non năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 69Kb     Số lần download: 125

Số CV: 1124/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
Trích yếu: Thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) theo nội dung tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4172/BGDĐT-VP ngày 07/8/2014 về việc tập huấn chuyên môn cho CBQL và GVMN năm 2014 và Công văn số 4719/BGDĐT-VP ngày 29/8/2014 về việc tập huấn tài liệu ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV cốt cán trường mầm non năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v: Trang bị vũ khí cấp 5 thay thế mô hình vũ khí luyện tập.
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 109

Số CV: 1127/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Để đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tổng hợp, cho ý kiến về các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 181

Số CV: 1129 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 78Kb     Số lần download: 298

Số CV: 1039 /HD-LN
Ngày ban hành: 22/08/2014
Trích yếu: V/v thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Người ký:
                    

 
V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 159

Số CV: 1125/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2014
Trích yếu: V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Triệu tập tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS.
    Ngày đăng: 18/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 56Kb     Số lần download: 163

Số CV: 1121 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4078/BGDĐT-VP ngày 04/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS, Sở GDĐT triệu tập các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
    Ngày đăng: 18/09/2014 08:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 43Kb     Số lần download: 101

Số CV: 1119 /SGD&ĐT- CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: V/v phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Mẫu nhập dữ liệu thi học sinh gioi lớp 12 THPT năm 2014
    Ngày đăng: 18/09/2014 08:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 24Kb     Số lần download: 115

Số CV: *
Ngày ban hành:
Trích yếu: Mẫu nhập dữ liệu thi học sinh gioi lớp 12 THPT năm 2014
Người ký:
                    

 
V/v Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 17/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 214Kb     Số lần download: 344

Số CV: 1111/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 15/09/2014
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Đăng ký thi đua công đoàn năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 17/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 220

Số CV: ______
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: Đăng ký thi đua công đoàn năm học 2014- 2015
Người ký: Chủ tịch Công đoàn ngành: Nguyễn Thanh Bình
                    

 
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Ngày đăng: 16/09/2014 02:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1569Kb     Số lần download: 1055

Số CV: 793/CĐ- BGDĐT
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Phạm Mạnh Hùng
                    

 
V/v phòng chống cơn bão số 3
    Ngày đăng: 16/09/2014 11:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 823

Số CV: 1116 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và tỉnh Hải Dương, Cơn bão số 3 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và khả năng sẽ mạnh thêm. Cơn bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15, 16 (cấp siêu bão); có tốc độ di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng tránh, đối phó với mưa, lũ, bão và đảm bảo tuyệt đối tính mạng, tài sản của cán bộ, giáo viên; tài sản của cơ quan, trường học, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm GDTX, KTTH-HN-DN một số nội dung sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Công điện số 03 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương
    Ngày đăng: 16/09/2014 07:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1399Kb     Số lần download: 608

Số CV: +++++++++
Ngày ban hành: 16/09/2014
Trích yếu: Công điện số 03 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương
Người ký: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 64   Trang sau Trang sau