TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v lịch biểu từng buổi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016
Ngày đăng: 23/06/2016 17:51 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1035Kb Số lần download: 743
Số CV: 1029/ KTKĐCLGD-KT Ngày ban hành: 20/06/2016
Trích yếu: V/v lịch biểu từng buổi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 Người ký: Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD: Mai Văn Trinh
V/v dự kiến kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016- 2020
Ngày đăng: 21/06/2016 15:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1416Kb Số lần download: 973
Số CV: 803/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 21/06/2016
Trích yếu: V/v dự kiến kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016- 2020 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quyết định v/v cử cán bộ dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh
Ngày đăng: 21/06/2016 15:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 896Kb Số lần download: 659
Số CV: 859/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 21/06/2016
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, thư ký, trọng tài và phục vụ Giao lưu bơi học sinh cấp tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 20/06/2016 10:54 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1100Kb Số lần download: 435
Số CV: 839/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 15/06/2016
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, thư ký, trọng tài và phục vụ Giao lưu bơi học sinh cấp tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v triệu tập giáo viên cốt cán tiếng Anh tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên hè 2016
Ngày đăng: 16/06/2016 11:00 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1036Kb Số lần download: 2537
Số CV: 759/BGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 15/06/2016
Trích yếu: V/v triệu tập giáo viên cốt cán tiếng Anh tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên hè 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2016
Ngày đăng: 15/06/2016 17:01 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2785Kb Số lần download: 3454
Số CV: 740/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 10/06/2016
Trích yếu: V/v tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn chuẩn bị triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 14/06/2016 17:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1538Kb Số lần download: 2215
Số CV: 739/BGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 10/06/2016
Trích yếu: V/v hướng dẫn chuẩn bị triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quyết định tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017 (*****)
Ngày đăng: 13/06/2016 17:26 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 508Kb Số lần download: 1047
Số CV: 806/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 11/06/2016
Trích yếu: Quyết định v/v tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tỉnh Hải Dương theo Dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" năm 2016
Ngày đăng: 13/06/2016 17:22 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1346Kb Số lần download: 731
Số CV: 746/SGDĐT- GDMN Ngày ban hành: 13/06/2016
Trích yếu: Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tỉnh Hải Dương theo Dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" năm 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
Kế hoạch đánh giá 5 năm thực hiện Đề án giáo dục bơi và tổ chức Giao lưu bơi cho học sinh tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 10/06/2016 14:58 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1760Kb Số lần download: 348
Số CV: 730/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 09/06/2016
Trích yếu: Kế hoạch đánh giá 5 năm thực hiện Đề án giáo dục bơi và tổ chức Giao lưu bơi cho học sinh tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v cử giáo viên dạy bộ môn Sinh học tham dự Hội nghị truyền thông lồng ghép về kiểm soát MCBGTKS năm 2016
Ngày đăng: 10/06/2016 14:55 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 452Kb Số lần download: 757
Số CV: 708/SGDĐT- GDCN&GDTX Ngày ban hành: 06/06/2016
Trích yếu: V/v cử giáo viên dạy bộ môn Sinh học tham dự Hội nghị truyền thông lồng ghép về kiểm soát MCBGTKS năm 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quyết định v/v miễn thi THPT quốc gia năm 2016
Ngày đăng: 09/06/2016 16:59 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 937Kb Số lần download: 711
Số CV: 800/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 08/06/2016
Trích yếu: Quyết định v/v miễn thi THPT quốc gia năm 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Điều động coi thi THPT quốc gia năm 2016
Ngày đăng: 08/06/2016 10:32 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1937Kb Số lần download: 2627
Số CV: 717/SGDĐT- KTKĐCLGD Ngày ban hành: 08/06/2016
Trích yếu: Điều động coi thi THPT quốc gia năm 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp
Ngày đăng: 07/06/2016 16:50 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 586Kb Số lần download: 876
Số CV: 2449/BGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 27/05/2016
Trích yếu: V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
V/v kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học hè 2016 và trong năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 07/06/2016 9:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 4137Kb Số lần download: 1148
Số CV: 711/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 07/06/2016
Trích yếu: V/v kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học hè 2016 và trong năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v danh sách máy tính được mang vào phòng thi năm 2016
Ngày đăng: 03/06/2016 10:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 521Kb Số lần download: 440
Số CV: 2571/BGDĐT- KTKĐCLGD Ngày ban hành: 01/06/2016
Trích yếu: V/v danh sách máy tính được mang vào phòng thi năm 2016 Người ký: Cuc trưởng Cục CNTT- Bộ GD&ĐT: Nguyễn Sơn Hải
V/v yêu cầu kiểm tra, xác minh các lớp ôn thi tin học, ngoại ngữ
Ngày đăng: 02/06/2016 16:59 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 403Kb Số lần download: 1168
Số CV: 692/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 02/06/2016
Trích yếu: V/v yêu cầu kiểm tra, xác minh các lớp ôn thi tin học, ngoại ngữ Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v báo cáo tổng kết năm học 2015-2016
Ngày đăng: 02/06/2016 8:04 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 2360Kb Số lần download: 1378
Số CV: 667/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 27/05/2016
Trích yếu: V/v báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v cử giáo viên thể dục, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2016
Ngày đăng: 01/06/2016 9:11 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 492Kb Số lần download: 958
Số CV: 655/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 27/05/2016
Trích yếu: V/v cử giáo viên thể dục, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 5/2016
Ngày đăng: 31/05/2016 16:17 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2462Kb Số lần download: 690
Số CV: 666/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 27/05/2016
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 5/2016 Người ký: Chánh Văn phòng: Trần Văn Nghìn
Trang trước   1 2 3 ... 85   
QLCB-PEMIS Viettel Study học trực tuyến miễn phí QLCB_PGD
Bản đồ
Liên kết website