TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016
Ngày đăng: 27/07/2015 16:19 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 355Kb Số lần download: 493
Số CV: 876/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 27/07/2015
Trích yếu: V/v kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn một số nội dung sau thi THPT quốc gia năm 2015
Ngày đăng: 24/07/2015 16:32 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 708Kb Số lần download: 1017
Số CV: 873/SGDĐT-KT&KĐCLGD Ngày ban hành: 24/07/2015
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số nội dung sau thi THPT quốc gia năm 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v văn bản giả mạo
Ngày đăng: 24/07/2015 16:29 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 461Kb Số lần download: 1150
Số CV: 872/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 24/07/2015
Trích yếu: V/v văn bản giả mạo Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, CBQLGD THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN, TTGDTX- HN- DN
Ngày đăng: 24/07/2015 15:29 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2270Kb Số lần download: 1827
Số CV: 869/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 23/07/2015
Trích yếu: V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLGD THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN, TTGDTX- HN- DN Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 9 và 12 theo Đề án NNQG 2020 năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 24/07/2015 15:14 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1059Kb Số lần download: 444
Số CV: 868/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 22/07/2015
Trích yếu: V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 9 và 12 theo Đề án NNQG 2020 năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
v/v cử giáo viên thể dục thể thao tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2015
Ngày đăng: 23/07/2015 8:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 510Kb Số lần download: 825
Số CV: 867/SGDĐT-CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 22/07/2015
Trích yếu: v/v cử giáo viên thể dục thể thao tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v Bổ sung giáo viên Tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng theo Đề án NNQG năm 2015
Ngày đăng: 21/07/2015 15:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1701Kb Số lần download: 1355
Số CV: 864/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 21/07/2015
Trích yếu: V/v Bổ sung giáo viên Tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng theo Đề án NNQG năm 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi, cứu đuối năm 2015
Ngày đăng: 20/07/2015 14:16 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 956Kb Số lần download: 671
Số CV: 834/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 20/07/2015
Trích yếu: Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi, cứu đuối năm 2015 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2014- 2015
Ngày đăng: 20/07/2015 9:52 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1210Kb Số lần download: 629
Số CV: 52KH/LN Ngày ban hành: 17/07/2015
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2014- 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kéo dài nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở
Ngày đăng: 17/07/2015 10:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1929Kb Số lần download: 980
Số CV: 09/HD- CĐN Ngày ban hành: 14/07/2015
Trích yếu: Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kéo dài nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở Người ký: Chủ tịch Công đoàn ngành: Nguyễn Thanh Bình
V/v Tập huấn giáo viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án Victoria trong các trường tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 17/07/2015 10:46 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 437Kb Số lần download: 492
Số CV: 837/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17/07/2015
Trích yếu: V/v Tập huấn giáo viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án Victoria trong các trường tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Tài liệu về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Ngày đăng: 15/07/2015 16:26 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 109Kb Số lần download: 2292
Số CV: 108/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/11/2014
Trích yếu: Tài liệu về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Người ký:
V/v Tổng kết và tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh phonics UK năm học 2015- 2016 trong các trường tiểu học
Ngày đăng: 09/07/2015 17:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 452Kb Số lần download: 536
Số CV: 806/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 08/07/2015
Trích yếu: V/v Tổng kết và tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh phonics UK năm học 2015- 2016 trong các trường tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định v/v thành lập Ban coi thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 10 THPT năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 09/07/2015 17:26 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 4966Kb Số lần download: 902
Số CV: 815/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 08/07/2015
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Ban coi thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 10 THPT năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v thành lập Ban chấm thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 10 THPT năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 09/07/2015 17:24 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1312Kb Số lần download: 635
Số CV: 816/QĐ- SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 08/07/2015
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Ban chấm thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 10 THPT năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học
Ngày đăng: 09/07/2015 17:21 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 759Kb Số lần download: 979
Số CV: 820/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 09/07/2015
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS (tại Hà Nội)
Ngày đăng: 09/07/2015 17:19 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 880Kb Số lần download: 664
Số CV: 819/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 09/07/2015
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS (tại Hà Nội) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS (tại Thái Nguyên)
Ngày đăng: 09/07/2015 17:17 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 912Kb Số lần download: 622
Số CV: 818/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 09/07/2015
Trích yếu: Quyết định v/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở
Ngày đăng: 08/07/2015 9:13 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 655Kb Số lần download: 1045
Số CV: 805/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 07/07/2015
Trích yếu: V/v Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v tập huấn công tác tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 07/07/2015 9:52 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 772Kb Số lần download: 1868
Số CV: 799/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 07/07/2015
Trích yếu: V/v tập huấn công tác tổ chức cán bộ Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Trang trước   1 2 3 ... 66   
Thủ tục hành chính Sáng tạo KHKT Tra cứu điểm thi Tra cứu hồ sơ tốt nghiệp QLCB-PEMIS QLCB_PGD
Bản đồ
Bản đồ
Bộ giáo dục và đào tạo Thư viện giáo trình Viết thư quốc tế
Liên kết website