Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 20/11/2014 03:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 50Kb     Số lần download: 204

Số CV: 1404 /KH-SGDĐT- GDCN&TX
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
    Ngày đăng: 20/11/2014 01:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 362Kb     Số lần download: 393

Số CV: 1409 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v báo cáo công tác thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ- TTg
    Ngày đăng: 20/11/2014 01:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 395Kb     Số lần download: 344

Số CV: 1406/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: V/v báo cáo công tác thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ- TTg
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 19/11/2014 10:11 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 139Kb     Số lần download: 960

Số CV: *
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2014-2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV, AIDS năm 2014.
    Ngày đăng: 18/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1540Kb     Số lần download: 193

Số CV: 1401 /SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 18/11/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 6449/BGDĐT- CTHSSV ngày 12/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADIS năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT, các trung tâm GTDX, KTTH-HN-DN triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 18/11/2014 02:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2017Kb     Số lần download: 211

Số CV: 1372 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14/11/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/11/2014 10:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 524Kb     Số lần download: 397

Số CV: 1392 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Xếp hạng đồng đội kỳ thi hsg lớp 12 THPT năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 18/11/2014 08:11 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 82Kb     Số lần download: 859

Số CV: *
Ngày ban hành:
Trích yếu: Xếp hạng đồng đội kỳ thi hsg lớp 12 THPT năm học 2014-2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Victoria năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 17/11/2014 06:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 321

Số CV: 1391/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria tại Công văn số 692/VIC ngày 13 tháng 11 năm 2014 về việc Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho ý kiến như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v: Triệu tập cán bộ, giáo viên bậc tiểu học dự “Tập huấn về An toàn giao thông” năm 2014
    Ngày đăng: 14/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 301

Số CV: 1377 /SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 14/11/2014
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch số 392/KH- BATGT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Ban An toàn Giao thông tỉnh về việc tổ chức “Hội nghị tập huấn an toàn giao thông cho cán bộ cấp huyện, xã; trưởng thôn, khu dân cư và cán bộ, giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2014”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương triệu tập:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục
    Ngày đăng: 14/11/2014 01:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 539Kb     Số lần download: 779

Số CV: *****
Ngày ban hành: 14/11/2014
Trích yếu: Tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục
Người ký: Bộ Giáo dục và Đào tạo
                    

 
V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 12/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 731

Số CV: 1368/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 12/11/2014
Trích yếu: V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
    Ngày đăng: 12/11/2014 02:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 16Kb     Số lần download: 508

Số CV: 6373/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06/11/2014
Trích yếu: Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu: “Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện yêu cầu này như sau:
Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ GDTH: Nguyễn Đức Hữu
                    

 
Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
    Ngày đăng: 11/11/2014 09:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 761Kb     Số lần download: 501

Số CV: 5105/CT- BGDĐT
Ngày ban hành: 03/11/2014
Trích yếu: Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Người ký: Bộ trưởng: Phạm Vũ Luận
                    

 
V/v tổ chức Hội nghị tập huấn giáo viên giáo dục hòa nhập cho học sinh nhìn kém
    Ngày đăng: 10/11/2014 04:11 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 65Kb     Số lần download: 329

Số CV: 1362/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/11/2014
Trích yếu: V/v tổ chức Hội nghị tập huấn giáo viên giáo dục hòa nhập cho học sinh nhìn kém
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 69   Trang sau Trang sau