Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 167

Số CV: 1306 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 31/10/2014
Trích yếu: V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 151

Số CV: 1303 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Chương trình công tác tháng 11 năm 2014
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 60Kb     Số lần download: 131

Số CV: 1301 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 11 năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
    Ngày đăng: 30/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1199Kb     Số lần download: 522

Số CV: 1302 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v triển khai tập huấn, phát động cuộc thi “Chinh phục vũ môn”.
    Ngày đăng: 30/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 38Kb     Số lần download: 331

Số CV: 1298/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 29/10/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 5365/BGDĐT-CTHSSV ngày 30/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ I, năm học 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn, Công ty CP trò chơi trực tuyến Egame triển khai hội nghị tập huấn, phát động cuộc thi như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề ‘Nâng cao chất lượng GDPTVĐ cho trẻ trong trường MN’
    Ngày đăng: 28/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 66Kb     Số lần download: 142

Số CV: 1284/SGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 28/10/2014
Trích yếu: Căn cứ nội dung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 – 2016” theo Công văn số 5158/BGDĐT-GDMN ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Hải Dương chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v kế hoạch đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông tháng 11/2014
    Ngày đăng: 27/10/2014 10:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 83Kb     Số lần download: 400

Số CV: 1283/SGDĐT-KT-KĐCLGD
Ngày ban hành: 24/10/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông tháng 11/2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
    Ngày đăng: 27/10/2014 07:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 597Kb     Số lần download: 979

Số CV: 1264 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: V/v tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v lĩnh kinh phí làm công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
    Ngày đăng: 24/10/2014 05:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 430

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDCN&GDTX
Ngày ban hành: 24/10/2014
Trích yếu: Hiện nay, Sở đã tổng hợp xong các khoản kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014. Đề nghị các trường THPT và các phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ làm công tác tuyển sinh về Sở nhận kinh phí vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2014.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin
    Ngày đăng: 23/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 54Kb     Số lần download: 834

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Thực hiện CV số 5223/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/9/2014 và CV số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 về việc “Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin”; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua mạng thông tin như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Danh sách chọn đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia theo trường
    Ngày đăng: 23/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 96Kb     Số lần download: 1528

Số CV: ***
Ngày ban hành: 23/10/2014
Trích yếu: Danh sách chọn đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia theo trường
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập
    Ngày đăng: 23/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 330

Số CV: 1263 /SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Để việc kê khai tài sản, thu nhập đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Bảng điểm học sinh giỏi lớp 12THPT năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 168Kb     Số lần download: 4055

Số CV: *
Ngày ban hành: 23/10/2014
Trích yếu: Bảng điểm học sinh giỏi lớp 12THPT năm học 2014-2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 930Kb     Số lần download: 1486

Số CV: 1260/SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Các văn bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp- chuẩn Hiệu trưởng- Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non
    Ngày đăng: 22/10/2014 08:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 148Kb     Số lần download: 569

Số CV: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành: 02/06/2011
Trích yếu: Các văn bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp- chuẩn Hiệu trưởng- Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Thị Nghĩa
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 67   Trang sau Trang sau