Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
    Ngày đăng: 21/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 66Kb     Số lần download: 141

Số CV: 1250 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD
    Ngày đăng: 17/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 532Kb     Số lần download: 393

Số CV: 1235/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15/10/2014
Trích yếu: V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Về việc báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2015
    Ngày đăng: 17/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 13Kb     Số lần download: 539

Số CV: 1246/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: Để có cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch và tham mưu, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc năm 2015 tại các đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2015 theo mẫu gửi kèm Công văn này.
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 17/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 381Kb     Số lần download: 314

Số CV: 1244/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2014
    Ngày đăng: 13/10/2014 10:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 51Kb     Số lần download: 262

Số CV: 1216/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc in và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2014 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị tập huấn công tác xã hội học đường
    Ngày đăng: 13/10/2014 08:10 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 460

Số CV: 1220/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 13/10/2014
Trích yếu: Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị tập huấn công tác xã hội học đường
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 10/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 60Kb     Số lần download: 750

Số CV: 1213/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014- 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Giấy triệu tập dự Hội nghị chuyên đề "Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại"
    Ngày đăng: 10/10/2014 10:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 385Kb     Số lần download: 581

Số CV: 21/TT- CĐN
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập dự Hội nghị chuyên đề "Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại"
Người ký: Chủ tịch Công đoàn ngành: Nguyễn Thanh Bình
                    

 
Về việc kê khai tài sản, thu nhập
    Ngày đăng: 10/10/2014 08:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2070Kb     Số lần download: 550

Số CV: 1211/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: về việc kê khai tài sản, thu nhập
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v: Điều chỉnh kế hoạch rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 09/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 42Kb     Số lần download: 1177

Số CV: 1204/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/10/2014
Trích yếu: Ngày 29/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH về việc rà soát năng lực ngoại ngữ (NLNN) và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014. Nay do tình hình thực tế, Sở có một số điều chỉnh, bổ sung kế hoạch như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 08/10/2014 03:10 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 72Kb     Số lần download: 680

Số CV: 1197/KHLN/ĐTN-SGD
Ngày ban hành: 08/10/2014
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2014 - 2015
Người ký:
                    

 
V/v Kỳ thi THPT Quốc gia
    Ngày đăng: 07/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 442Kb     Số lần download: 864

Số CV: 3538/QĐ- BGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2014
Trích yếu: V/v Kỳ thi THPT Quốc gia
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
V/v Hướng dẫn in bằng tốt nghiệp THPT năm 2014
    Ngày đăng: 06/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 141Kb     Số lần download: 284

Số CV: 1190 /SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 06/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tổ chức in và cấp bằng tốt nghiệp THPT khoá thi ngày 02/6/2014. Để triển khai thực hiện, Sở hướng dẫn các đơn vị các nội dung sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v kế hoạch đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông, thường xuyên tháng 10/2014
    Ngày đăng: 06/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 84Kb     Số lần download: 411

Số CV: 1191/SGDĐT-KT-KĐCLGD
Ngày ban hành: 06/10/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông, thường xuyên tháng 10/2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác xã hội học đường dành cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục
    Ngày đăng: 06/10/2014 08:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 446Kb     Số lần download: 601

Số CV: 1181/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 01/10/2014
Trích yếu: V/v tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác xã hội học đường dành cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 66   Trang sau Trang sau