TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
Lịch kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016
Ngày đăng: 05/12/2016 15:12 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 946Kb Số lần download: 520
Số CV: 2168/BCĐ Ngày ban hành: 02/12/2016
Trích yếu: Lịch kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v Tổ chức thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 05/12/2016 8:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3977Kb Số lần download: 798
Số CV: 2178/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 05/12/2016
Trích yếu: V/v Tổ chức thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v triển khai phần mềm quản lý ngân hàng đề chung
Ngày đăng: 02/12/2016 16:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 449Kb Số lần download: 847
Số CV: 2173/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 02/12/2016
Trích yếu: V/v triển khai phần mềm quản lý ngân hàng đề chung Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Kế hoạch triển khai ngân hàng đề chung toàn tỉnh
Ngày đăng: 02/12/2016 16:42 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1151Kb Số lần download: 1138
Số CV: 2172/KH- SGDĐT Ngày ban hành: 02/12/2016
Trích yếu: Kế hoạch triển khai ngân hàng đề chung toàn tỉnh Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v đôn đốc nộp báo cáo số lượng học sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02/12/2016 14:59 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 431Kb Số lần download: 300
Số CV: 2163/SGDĐT- GDCN&GDTX Ngày ban hành: 02/12/2016
Trích yếu: V/v đôn đốc nộp báo cáo số lượng học sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 01/12/2016 9:49 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 847Kb Số lần download: 868
Số CV: 2155/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 30/11/2016
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v kiểm tra cuối học kỳ năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 29/11/2016 9:15 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1633Kb Số lần download: 2858
Số CV: 2077/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 14/11/2016
Trích yếu: V/v kiểm tra cuối học kỳ Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Kế hoạch phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017
Ngày đăng: 28/11/2016 15:35 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2342Kb Số lần download: 876
Số CV: 892/KHLN-STTTT-SGD&ĐT-ĐTNCSHCM-BĐT Ngày ban hành: 24/11/2016
Trích yếu: Kế hoạch phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v tổ chức chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016
Ngày đăng: 25/11/2016 15:19 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 345Kb Số lần download: 1728
Số CV: 2128/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 25/11/2016
Trích yếu: V/v tổ chức chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tiếp nhận cuốn Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng
Ngày đăng: 25/11/2016 15:15 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 518Kb Số lần download: 429
Số CV: 2124/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 24/11/2016
Trích yếu: V/v tiếp nhận cuốn Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Lịch kiểm tra kết quả 01 năm thực hiện công tác bảo vệ ANTQ, trường học an toàn về an ninh trật tự
Ngày đăng: 23/11/2016 9:51 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 809Kb Số lần download: 1279
Số CV: 2110/SGDĐT-CTHSSVCNTT Ngày ban hành: 21/11/2016
Trích yếu: Lịch kiểm tra kết quả 01 năm thực hiện công tác bảo vệ ANTQ, trường học an toàn về an ninh trật tự Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
Ngày đăng: 22/11/2016 10:37 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1040Kb Số lần download: 854
Số CV: 2111/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 22/11/2016
Trích yếu: V/v thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng phương án thi THPT quốc gia năm 2017
Ngày đăng: 21/11/2016 18:49 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 48Kb Số lần download: 648
Số CV: 2104SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành: 18/11/2016
Trích yếu: V/v triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng phương án thi THPT quốc gia năm 2017 Người ký: PGĐ Lương Văn Việt
Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế bài giảng e-Learning" lần thứ 4 năm 2016
Ngày đăng: 21/11/2016 14:36 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1970Kb Số lần download: 1563
Số CV: 1524/QĐ-SGD&ĐT Ngày ban hành: 17/11/2016
Trích yếu: Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế bài giảng e-Learning" lần thứ 4 năm 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
Ngày đăng: 21/11/2016 10:49 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 556Kb Số lần download: 444
Số CV: 2107/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 21/11/2016
Trích yếu: V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Điều lệ Giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh Hải Dương năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 21/11/2016 10:19 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1964Kb Số lần download: 343
Số CV: 2097/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 17/11/2016
Trích yếu: Điều lệ Giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh Hải Dương năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v rà soát, đối chiếu số liệu PCGD, XMC trước khi kiểm tra cấp tỉnh
Ngày đăng: 21/11/2016 9:46 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 673Kb Số lần download: 626
Số CV: 2105/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 21/11/2016
Trích yếu: V/v rà soát, đối chiếu số liệu PCGD, XMC trước khi kiểm tra cấp tỉnh Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v xây dựng và trao đổi kế hoạch ngân sách năm 2017- Duyệt cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 15/11/2016 11:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1280Kb Số lần download: 1596
Số CV: 2083/SGDĐT- KHTC Ngày ban hành: 15/11/2016
Trích yếu: V/v xây dựng và trao đổi kế hoạch ngân sách năm 2017- Duyệt cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v kiểm tra, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện công tác toàn dân bảo vệ ANTQ trong hệ thống các nhà trường
Ngày đăng: 15/11/2016 11:02 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 886Kb Số lần download: 724
Số CV: 2080/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 14/11/2016
Trích yếu: V/v kiểm tra, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện công tác toàn dân bảo vệ ANTQ trong hệ thống các nhà trường Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v thay đổi địa điểm tập huấn giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
Ngày đăng: 14/11/2016 16:27 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 436Kb Số lần download: 396
Số CV: 2067/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 14/11/2016
Trích yếu: V/v thay đổi địa điểm tập huấn giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Trang trước   1 2 3 ... 95   
QLCB-PEMIS QLCB_PGD
Bản đồ
Viết thư quốc tế
Liên kết website