TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra
Ngày đăng: 30/09/2016 9:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 683Kb Số lần download: 268
Số CV: 13/TTr Ngày ban hành: 30/09/2016
Trích yếu: V/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra Người ký: Chánh Thanh tra: Phạm Hồng Quân
v/v quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ngày đăng: 28/09/2016 16:11 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 885Kb Số lần download: 689
Số CV: 1273/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 28/09/2016
Trích yếu: v/v quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 28/09/2016 16:08 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 14371Kb Số lần download: 989
Số CV: 1276/SGDĐT- KHTC Ngày ban hành: 28/09/2016
Trích yếu: V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
Hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 và một số mẫu văn bản sử dụng trong kỳ thi
Ngày đăng: 27/09/2016 17:17 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1723Kb Số lần download: 3447
Số CV: 1269/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 27/09/2016
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 và một số mẫu văn bản sử dụng trong kỳ thi Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 27/09/2016 17:00 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3034Kb Số lần download: 2056
Số CV: 1228/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 21/09/2016
Trích yếu: Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đầu năm học 2016-2017
Ngày đăng: 26/09/2016 17:34 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 772Kb Số lần download: 849
Số CV: 1258/SGDĐT-GDTrH Ngày ban hành:
Trích yếu: V/v Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đầu năm học 2016-2017 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTT cho học sinh giai đoạn 2016- 2020
Ngày đăng: 26/09/2016 9:24 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2456Kb Số lần download: 742
Số CV: 1235/KH-LN Ngày ban hành: 22/09/2016
Trích yếu: Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTT cho học sinh giai đoạn 2016- 2020 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Về việc sử dụng máy tính phục vụ kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016
Ngày đăng: 23/09/2016 18:07 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 436Kb Số lần download: 1847
Số CV: 1251/SGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 23/09/2016
Trích yếu: Về việc sử dụng máy tính phục vụ kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Mẫu thẻ làm thi Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố
Ngày đăng: 23/09/2016 15:16 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 54Kb Số lần download: 465
Số CV: +++++ Ngày ban hành: 25/09/2016
Trích yếu: Mẫu thẻ làm thi Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Ngày đăng: 23/09/2016 15:08 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1012Kb Số lần download: 1049
Số CV: 1356/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 25/09/2016
Trích yếu: Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016- 2019 (khối phòng GD&ĐT)
Ngày đăng: 23/09/2016 10:16 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 400Kb Số lần download: 813
Số CV: 1239/SGDĐT- TTr Ngày ban hành: 22/09/2016
Trích yếu: V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016- 2019 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 23/09/2016 10:12 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3548Kb Số lần download: 1591
Số CV: 1193/SGDĐT- TTr Ngày ban hành: 16/09/2016
Trích yếu: Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v thực hiện sự chỉ đạo của Ban an toàn Giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ngày đăng: 23/09/2016 10:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1136Kb Số lần download: 347
Số CV: 1240/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 22/09/2016
Trích yếu: V/v thực hiện sự chỉ đạo của Ban an toàn Giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Quy định nội dung đánh giá thi đua các phòng GD&ĐT về lĩnh vực giáo dục mầm non năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 21/09/2016 16:48 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 4547Kb Số lần download: 431
Số CV: 1217/SGDĐT- GDMN Ngày ban hành: 20/09/2016
Trích yếu: Quy định nội dung đánh giá thi đua các phòng GD&ĐT về lĩnh vực giáo dục mầm non năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v Rà soát và bổ sung, xây dựng quy hoạch dự nguồn CBQL năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 21/09/2016 10:04 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 407Kb Số lần download: 1098
Số CV: 1221/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 21/09/2016
Trích yếu: V/v Rà soát và bổ sung, xây dựng quy hoạch dự nguồn CBQL năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v lập danh sách CB, viên chức tham gia các công việc của Hội đồng thi tuyển giáo viên
Ngày đăng: 21/09/2016 10:02 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 727Kb Số lần download: 2104
Số CV: 1220/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 21/09/2016
Trích yếu: V/v lập danh sách CB, viên chức tham gia các công việc của Hội đồng thi tuyển giáo viên Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v Đăng ký số lượng đề thi, giấy thi, giấy nháp, phiếu chấm, bì đựng và lịch tập huấn Trưởng ban chấm thi
Ngày đăng: 20/09/2016 15:56 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 331Kb Số lần download: 802
Số CV: 1207/SGDĐT- TCCB Ngày ban hành: 20/09/2016
Trích yếu: V/v Đăng ký số lượng đề thi, giấy thi, giấy nháp, phiếu chấm, bì đựng và lịch tập huấn Trưởng ban chấm thi Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v sử dụng phân phối chương trình ứng dụng CNTT cơ bản
Ngày đăng: 20/09/2016 15:52 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 508Kb Số lần download: 733
Số CV: 1205/SGDĐT- GDCN&GDTX Ngày ban hành: 20/09/2016
Trích yếu: V/v sử dụng phân phối chương trình ứng dụng CNTT cơ bản Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
V/v đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 20/09/2016 15:48 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1398Kb Số lần download: 568
Số CV: 1206/SGDĐT- KTKĐCLGD Ngày ban hành: 20/09/2016
Trích yếu: V/v đánh giá ngoài CSGD mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể
Ngày đăng: 20/09/2016 15:45 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 457Kb Số lần download: 356
Số CV: 1219/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 20/09/2016
Trích yếu: V/v tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Trang trước   1 2 3 ... 91   
QLCB-PEMIS Viettel Study học trực tuyến miễn phí QLCB_PGD
Bản đồ
Liên kết website