Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v lĩnh kinh phí làm công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
    Ngày đăng: 24/10/2014 05:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 178

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDCN&GDTX
Ngày ban hành: 24/10/2014
Trích yếu: Hiện nay, Sở đã tổng hợp xong các khoản kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014. Đề nghị các trường THPT và các phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ làm công tác tuyển sinh về Sở nhận kinh phí vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2014.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin
    Ngày đăng: 23/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 54Kb     Số lần download: 468

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Thực hiện CV số 5223/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/9/2014 và CV số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 về việc “Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin”; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua mạng thông tin như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Danh sách chọn đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia theo trường
    Ngày đăng: 23/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 96Kb     Số lần download: 1094

Số CV: ***
Ngày ban hành: 23/10/2014
Trích yếu: Danh sách chọn đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia theo trường
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập
    Ngày đăng: 23/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 207

Số CV: 1263 /SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Để việc kê khai tài sản, thu nhập đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Bảng điểm học sinh giỏi lớp 12THPT năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 168Kb     Số lần download: 3711

Số CV: *
Ngày ban hành: 23/10/2014
Trích yếu: Bảng điểm học sinh giỏi lớp 12THPT năm học 2014-2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 930Kb     Số lần download: 1113

Số CV: 1260/SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Các văn bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp- chuẩn Hiệu trưởng- Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non
    Ngày đăng: 22/10/2014 08:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 148Kb     Số lần download: 486

Số CV: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành: 02/06/2011
Trích yếu: Các văn bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp- chuẩn Hiệu trưởng- Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Thị Nghĩa
                    

 
V/v thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
    Ngày đăng: 21/10/2014 06:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 930Kb     Số lần download: 1142

Số CV: 1254/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 21/10/2014
Trích yếu: V/v thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
    Ngày đăng: 21/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 66Kb     Số lần download: 818

Số CV: 1250 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD
    Ngày đăng: 17/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 532Kb     Số lần download: 501

Số CV: 1235/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15/10/2014
Trích yếu: V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Về việc báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2015
    Ngày đăng: 17/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 13Kb     Số lần download: 675

Số CV: 1246/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: Để có cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch và tham mưu, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc năm 2015 tại các đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2015 theo mẫu gửi kèm Công văn này.
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 17/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 381Kb     Số lần download: 462

Số CV: 1244/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2014
    Ngày đăng: 13/10/2014 10:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 51Kb     Số lần download: 275

Số CV: 1216/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc in và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2014 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị tập huấn công tác xã hội học đường
    Ngày đăng: 13/10/2014 08:10 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 477

Số CV: 1220/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 13/10/2014
Trích yếu: Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị tập huấn công tác xã hội học đường
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 10/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 60Kb     Số lần download: 798

Số CV: 1213/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD
Ngày ban hành: 10/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014- 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 67   Trang sau Trang sau