Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Tiểu học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 7" cho học sinh tiểu học năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 03/04/2014 09:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 454Kb     Số lần download: 234

Số CV: 354/SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28/03/2014
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 7" cho học sinh tiểu học năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn chuẩn bị Sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh, Mô hình trường học mới VNEN và dạy học Tiếng Việt CNGD 1 năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 18/03/2014 04:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 53Kb     Số lần download: 627

Số CV: 293/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 17/03/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiểu học một số nội dung, công việc cụ thể chuẩn bị cho năm học 2014 - 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục trong trường Tiểu học năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 14/01/2014 10:01 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 74Kb     Số lần download: 1022

Số CV: 42/SGDĐT – GDTH
Ngày ban hành: 13/01/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục trong trường tiểu học năm học 2013 – 2014 với những nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014 đối với cấp Tiểu học
    Ngày đăng: 13/01/2014 04:01 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 380Kb     Số lần download: 607

Số CV: 41/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13/01/2014
Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014 đối với cấp Tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Triển khai phần mềm Quản lý chất lượng Giáo dục Tiểu học
    Ngày đăng: 03/01/2014 04:01 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 51Kb     Số lần download: 743

Số CV: 08 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03/01/2014
Trích yếu: Căn cứ công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 v/v triển khai phần mềm Quản lý chất lượng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tập huấn đánh giá, xếp loại kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 1, 2 học chương trình Next Stop của Victoria
    Ngày đăng: 10/12/2013 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 29Kb     Số lần download: 596

Số CV: 1627/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 10/12/2013
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá, xếp loại kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 1, 2 học chương trình Next Stop của Victoria.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tổ chức chương trình Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 10/12/2013 03:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 33Kb     Số lần download: 666

Số CV: 1621/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09/12/2013
Trích yếu: Đồng ý với Kế hoạch tổ chức chương trình Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria đối với học sinh lớp 2 đang học tài liệu Next Stop trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013- 2014 mà Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, đề xuất. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ ba
    Ngày đăng: 10/12/2013 03:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1158Kb     Số lần download: 813

Số CV: 8628/BGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 29/11/2013
Trích yếu: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần ba
Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học: Nguyễn Đức Hữu
                    

 
V/v tập huấn phần mềm thống kê giáo dục tiểu học
    Ngày đăng: 26/11/2013 08:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 419Kb     Số lần download: 771

Số CV: 1551/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25/11/2013
Trích yếu: V/v tập huấn phần mềm thống kê giáo dục tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Tổng hợp kết quả bồi dưỡng trực tuyến về Giáo dục giá trị sống cho Hiệu trưởng trường Tiểu học tháng 10/2013
    Ngày đăng: 28/10/2013 07:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 13Kb     Số lần download: 844

Số CV: ******
Ngày ban hành: 25/10/2013
Trích yếu: Tổng hợp kết quả bồi dưỡng trực tuyến về Giáo dục giá trị sống cho Hiệu trưởng trường Tiểu học tháng 10 năm 2013
Người ký: Phòng Giáo dục Tiểu học
                    

 
V/v Giáo dục ATGT và đảm bảo TT ATGT cho học sinh tiểu học
    Ngày đăng: 18/10/2013 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1254Kb     Số lần download: 637

Số CV: 1349/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08/10/2013
Trích yếu: V/V Giáo dục An toàn Giao thông và đảm bảo trật tự An toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v: Tập huấn Hỗ trợ kĩ thuật dạy học tài liệu Tiếng Việt 1-CNGD Học kỳ I năm học 2013- 2014.
    Ngày đăng: 15/10/2013 08:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 578

Số CV: 1374/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 14/10/2013
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 7268/BGDĐT- GDTH ngày 04/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hỗ trợ kĩ thuật dạy học Tiếng Việt 1- CNGD Học kỳ I, năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch thực hiện như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2013
    Ngày đăng: 08/10/2013 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 44Kb     Số lần download: 881

Số CV: 1342/BCĐPCGD – GDTH
Ngày ban hành: 07/10/2013
Trích yếu: Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2013 – 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với giáo dục tiểu học; Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Hải Dương hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2013, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v: Tập huấn triển khai áp dụng việc Tổ chức quản lí lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 04/10/2013 05:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 866

Số CV: 1324/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03/10/2013
Trích yếu: Căn cứ Công văn số 2764/BGDĐT- GDTH ngày 02/5/2013 của Bộ Giáo dục Và Đào tạo về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và kế hoạch nhân rộng Mô hình trường tiểu học mới VNEN; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức tập huấn triển khai áp dụng việc Tổ chức quản lí lớp học theo Mô hình trường tiểu học mới VNEN năm học 2013- 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v: Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn Tự nhiên – Xã hội và môn Khoa học trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 03/10/2013 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 893

Số CV: 1319 /SGDĐT - GDTH
Ngày ban hành: 02/10/2013
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn Tự nhiên – Xã hội và môn Khoa học trong trường tiểu học như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Trang  1 2 3 4   Trang sau Trang sau