Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Tiểu học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 17/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 381Kb     Số lần download: 516

Số CV: 1244/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới)
    Ngày đăng: 12/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 393Kb     Số lần download: 438

Số CV: ------
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới)
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật
    Ngày đăng: 11/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 249

Số CV: 1103 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 4834/BGDĐT- GDTH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
    Ngày đăng: 01/09/2014 07:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 210Kb     Số lần download: 793

Số CV: 30 /2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/08/2014
Trích yếu: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2014
    Ngày đăng: 28/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 48Kb     Số lần download: 495

Số CV: 1046/BCĐPCGD – GDTH
Ngày ban hành: 27/08/2014
Trích yếu: Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Hải Dương hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2014, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 104Kb     Số lần download: 1328

Số CV: 1023 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18/08/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với cấp Tiểu học như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Dự thảo THÔNG TƯ Ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học
    Ngày đăng: 14/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 200Kb     Số lần download: 507

Số CV: /2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/07/2014
Trích yếu: Dự thảo: THÔNG TƯ Ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
V/v Tập huấn dạy SGK Tiếng Anh 3 chương trình 4 tiêt/ tuần
    Ngày đăng: 07/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 31Kb     Số lần download: 755

Số CV: 860 /SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04/07/2014
Trích yếu: Năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chỉ đạo thực hiện dạy Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với học sinh lớp 3 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Để giúp đỡ cán bộ chỉ đạo tiểu học và giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội tổ chức tập huấn Phương pháp dạy Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 chương trình 4 tiết/ tuần.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v: Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 05/06/2014 10:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 61Kb     Số lần download: 1198

Số CV: 699 /SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04/06/2014
Trích yếu:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học hè 2014 và trong năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 03/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 84Kb     Số lần download: 1226

Số CV: 691 / SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03/06/2014
Trích yếu:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2013- 2014 cấp tiểu học
    Ngày đăng: 29/04/2014 06:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 357Kb     Số lần download: 1176

Số CV: 520/GD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 29/04/2014
Trích yếu: V/v Hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2013- 2014 cấp tiểu học
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 7" cho học sinh tiểu học năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 03/04/2014 09:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 454Kb     Số lần download: 604

Số CV: 354/SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28/03/2014
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 7" cho học sinh tiểu học năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn chuẩn bị Sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh, Mô hình trường học mới VNEN và dạy học Tiếng Việt CNGD 1 năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 18/03/2014 04:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 53Kb     Số lần download: 1039

Số CV: 293/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 17/03/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiểu học một số nội dung, công việc cụ thể chuẩn bị cho năm học 2014 - 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục trong trường Tiểu học năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 14/01/2014 10:01 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 74Kb     Số lần download: 1302

Số CV: 42/SGDĐT – GDTH
Ngày ban hành: 13/01/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục trong trường tiểu học năm học 2013 – 2014 với những nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014 đối với cấp Tiểu học
    Ngày đăng: 13/01/2014 04:01 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 380Kb     Số lần download: 757

Số CV: 41/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13/01/2014
Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013- 2014 đối với cấp Tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Trang  1 2 3 4 5   Trang sau Trang sau