TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
Quyết định v/v công nhận kết quả Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 19/05/2016 16:09 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 552Kb Số lần download: 1102
Số CV: 551/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 09/05/2016
Trích yếu: Quyết định v/v công nhận kết quả Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v công nhận kết quả cuộc thi Giải toán trên Internet dành cho học sinh khối lớp 5 cấp tỉnh năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 17/05/2016 10:13 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 8575Kb Số lần download: 941
Số CV: 659/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 12/05/2016
Trích yếu: Quyết định v/v công nhận kết quả cuộc thi Giải toán trên Internet dành cho học sinh khối lớp 5 cấp tỉnh năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v công nhận và cấp Giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc Giao lưu "Tài năng Tiếng Việt" cấp tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 17/05/2016 10:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1268Kb Số lần download: 585
Số CV: 679/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 14/05/2016
Trích yếu: Quyết định v/v công nhận và cấp Giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc Giao lưu "Tài năng Tiếng Việt" cấp tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 9" dành cho học sinh tiểu học
Ngày đăng: 14/04/2016 16:41 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2911Kb Số lần download: 524
Số CV: 423/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 08/04/2016
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 9" dành cho học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh khối lớp 5 năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/04/2016 15:21 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1326Kb Số lần download: 678
Số CV: 456/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 04/04/2016
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh khối lớp 5 năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v thi giải toán trên mạng Internet dành cho học sinh lớp 5 toàn quốc năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/04/2016 15:20 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3381Kb Số lần download: 737
Số CV: 395/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 04/04/2016
Trích yếu: V/v thi giải toán trên mạng Internet dành cho học sinh lớp 5 toàn quốc năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh dành cho học sinh khối lớp 5 tỉnh Hải Dương, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 15/03/2016 16:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 907Kb Số lần download: 1050
Số CV: 359/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 15/03/2016
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh dành cho học sinh khối lớp 5 tỉnh Hải Dương, năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v thông báo về cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 14/03/2016 17:03 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 672Kb Số lần download: 1531
Số CV: 294/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 11/03/2016
Trích yếu: V/v thông báo về cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5, năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tổ chức Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 14/03/2016 16:56 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1707Kb Số lần download: 2003
Số CV: 292/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 11/03/2016
Trích yếu: V/v tổ chức Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học, năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình giao lưu "Trạng nhí Tiếng Anh Victoria" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 18/02/2016 11:00 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 941Kb Số lần download: 1164
Số CV: 121/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 18/02/2016
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình giao lưu "Trạng nhí Tiếng Anh Victoria" năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V
Ngày đăng: 21/01/2016 10:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2010Kb Số lần download: 683
Số CV: 137/BGD&ĐT- GDTH Ngày ban hành: 13/01/2016
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học: Nguyễn Đức Hữu
V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 12/01/2016 16:42 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2297Kb Số lần download: 1957
Số CV: 40/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 12/04/2016
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/01/2016 16:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3848Kb Số lần download: 1188
Số CV: 02/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 04/01/2015
Trích yếu: V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tập huấn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh
Ngày đăng: 21/12/2015 15:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 758Kb Số lần download: 737
Số CV: 1694/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 21/12/2015
Trích yếu: V/v tập huấn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK tiếng Anh lớp 3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên mạng Internet
Ngày đăng: 10/12/2015 16:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 842Kb Số lần download: 708
Số CV: 1622/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 10/12/2015
Trích yếu: V/v hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK tiếng Anh lớp 3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên mạng Internet Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tham gia tập huấn bộ tài liệu "Giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 07/12/2015 14:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 513Kb Số lần download: 537
Số CV: 1599/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 04/12/2015
Trích yếu: V/v tham gia tập huấn bộ tài liệu "Giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường" năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học
Ngày đăng: 02/12/2015 16:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1062Kb Số lần download: 749
Số CV: 1578/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 02/12/2015
Trích yếu: V/v nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v: Điều chỉnh hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu học
Ngày đăng: 18/11/2015 10:07 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 533Kb Số lần download: 1117
Số CV: 1379/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17/11/2015
Trích yếu: V/v: Điều chỉnh hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tổ chức giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 18/11/2015 10:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1155Kb Số lần download: 1752
Số CV: 1380/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17/11/2015
Trích yếu: V/v tổ chức giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học
Ngày đăng: 29/10/2015 8:00 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1924Kb Số lần download: 1523
Số CV: 1281/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 28/10/2015
Trích yếu: V/v Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Trang trước   1 2 3 ... 6   
QLCB-PEMIS Viettel Study học trực tuyến miễn phí QLCB_PGD
Bản đồ
Liên kết website