TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 9" dành cho học sinh tiểu học
Ngày đăng: 14/04/2016 16:41 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2911Kb Số lần download: 462
Số CV: 423/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 08/04/2016
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 9" dành cho học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh khối lớp 5 năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/04/2016 15:21 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1326Kb Số lần download: 648
Số CV: 456/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 04/04/2016
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh khối lớp 5 năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v thi giải toán trên mạng Internet dành cho học sinh lớp 5 toàn quốc năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/04/2016 15:20 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3381Kb Số lần download: 696
Số CV: 395/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 04/04/2016
Trích yếu: V/v thi giải toán trên mạng Internet dành cho học sinh lớp 5 toàn quốc năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh dành cho học sinh khối lớp 5 tỉnh Hải Dương, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 15/03/2016 16:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 907Kb Số lần download: 1039
Số CV: 359/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 15/03/2016
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi Giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh dành cho học sinh khối lớp 5 tỉnh Hải Dương, năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v thông báo về cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 14/03/2016 17:03 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 672Kb Số lần download: 1483
Số CV: 294/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 11/03/2016
Trích yếu: V/v thông báo về cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5, năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tổ chức Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học, năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 14/03/2016 16:56 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1707Kb Số lần download: 1870
Số CV: 292/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 11/03/2016
Trích yếu: V/v tổ chức Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp tiểu học, năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình giao lưu "Trạng nhí Tiếng Anh Victoria" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 18/02/2016 11:00 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 941Kb Số lần download: 1144
Số CV: 121/QĐ- SGDĐT Ngày ban hành: 18/02/2016
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình giao lưu "Trạng nhí Tiếng Anh Victoria" năm học 2015- 2016 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V
Ngày đăng: 21/01/2016 10:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2010Kb Số lần download: 658
Số CV: 137/BGD&ĐT- GDTH Ngày ban hành: 13/01/2016
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học: Nguyễn Đức Hữu
V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 12/01/2016 16:42 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2297Kb Số lần download: 1902
Số CV: 40/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 12/04/2016
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 04/01/2016 16:47 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3848Kb Số lần download: 1168
Số CV: 02/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 04/01/2015
Trích yếu: V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tập huấn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh
Ngày đăng: 21/12/2015 15:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 758Kb Số lần download: 723
Số CV: 1694/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 21/12/2015
Trích yếu: V/v tập huấn về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK tiếng Anh lớp 3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên mạng Internet
Ngày đăng: 10/12/2015 16:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 842Kb Số lần download: 699
Số CV: 1622/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 10/12/2015
Trích yếu: V/v hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK tiếng Anh lớp 3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên mạng Internet Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tham gia tập huấn bộ tài liệu "Giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường" năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 07/12/2015 14:43 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 513Kb Số lần download: 516
Số CV: 1599/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 04/12/2015
Trích yếu: V/v tham gia tập huấn bộ tài liệu "Giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường" năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học
Ngày đăng: 02/12/2015 16:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1062Kb Số lần download: 739
Số CV: 1578/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 02/12/2015
Trích yếu: V/v nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v: Điều chỉnh hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu học
Ngày đăng: 18/11/2015 10:07 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 533Kb Số lần download: 1073
Số CV: 1379/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17/11/2015
Trích yếu: V/v: Điều chỉnh hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tổ chức giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 18/11/2015 10:05 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1155Kb Số lần download: 1740
Số CV: 1380/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 17/11/2015
Trích yếu: V/v tổ chức giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học
Ngày đăng: 29/10/2015 8:00 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1924Kb Số lần download: 1474
Số CV: 1281/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 28/10/2015
Trích yếu: V/v Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ GDTH trong năm học 2015-2016
Ngày đăng: 29/10/2015 7:54 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1701Kb Số lần download: 1782
Số CV: 1280/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 28/10/2015
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ GDTH trong năm học 2015-2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v thực hiện chương trình "Tài trợ bánh Pingo miễn phí cho học sinh tiểu học năm học 2015-2016"
Ngày đăng: 28/10/2015 10:52 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1595Kb Số lần download: 878
Số CV: 1274/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 27/10/2015
Trích yếu: V/v thực hiện chương trình "Tài trợ bánh Pingo miễn phí cho học sinh tiểu học năm học 2015-2016" Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Kế hoạch tổ chức Hội thi Chữ viết đẹp cấp Tiểu học năm học 2015-2016
Ngày đăng: 26/10/2015 8:47 Người đăng: vuxuantruong Tải về
Dung lượng file: 1258Kb Số lần download: 1167
Số CV: 1257/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 21/10/2015
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi Chữ viết đẹp cấp Tiểu học năm học 2015-2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Trang trước   1 2 3 ... 6