Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Tiểu học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT
    Ngày đăng: 19/12/2014 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 436Kb     Số lần download: 173

Số CV: 1540/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 18/12/2014
Trích yếu: V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 18/11/2014 02:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2017Kb     Số lần download: 503

Số CV: 1372 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14/11/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Victoria năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 17/11/2014 06:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 525

Số CV: 1391/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria tại Công văn số 692/VIC ngày 13 tháng 11 năm 2014 về việc Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho ý kiến như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
    Ngày đăng: 12/11/2014 02:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 16Kb     Số lần download: 679

Số CV: 6373/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06/11/2014
Trích yếu: Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu: “Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện yêu cầu này như sau:
Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ GDTH: Nguyễn Đức Hữu
                    

 
Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
    Ngày đăng: 11/11/2014 09:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 761Kb     Số lần download: 628

Số CV: 5105/CT- BGDĐT
Ngày ban hành: 03/11/2014
Trích yếu: Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Người ký: Bộ trưởng: Phạm Vũ Luận
                    

 
V/v Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh tiểu học.
    Ngày đăng: 05/11/2014 08:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 436

Số CV: 1326/SGDĐT- GDTH
Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: V/v Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh tiểu học.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Kế hoạch thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và thực hiện chỉ thị 5015/CT-BGDĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học
    Ngày đăng: 05/11/2014 08:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1828Kb     Số lần download: 758

Số CV: 1327 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và thực hiện chỉ thị 5015/CT-BGDĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
    Ngày đăng: 17/10/2014 02:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 381Kb     Số lần download: 643

Số CV: 1244/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới)
    Ngày đăng: 12/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 393Kb     Số lần download: 573

Số CV: ------
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới)
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
V/v Hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật
    Ngày đăng: 11/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 281

Số CV: 1103 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 4834/BGDĐT- GDTH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
    Ngày đăng: 01/09/2014 07:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 210Kb     Số lần download: 887

Số CV: 30 /2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/08/2014
Trích yếu: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2014
    Ngày đăng: 28/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 48Kb     Số lần download: 622

Số CV: 1046/BCĐPCGD – GDTH
Ngày ban hành: 27/08/2014
Trích yếu: Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Hải Dương hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2014, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 104Kb     Số lần download: 1479

Số CV: 1023 /SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18/08/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với cấp Tiểu học như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Dự thảo THÔNG TƯ Ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học
    Ngày đăng: 14/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 200Kb     Số lần download: 546

Số CV: /2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/07/2014
Trích yếu: Dự thảo: THÔNG TƯ Ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
V/v Tập huấn dạy SGK Tiếng Anh 3 chương trình 4 tiêt/ tuần
    Ngày đăng: 07/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 31Kb     Số lần download: 798

Số CV: 860 /SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04/07/2014
Trích yếu: Năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chỉ đạo thực hiện dạy Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với học sinh lớp 3 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Để giúp đỡ cán bộ chỉ đạo tiểu học và giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội tổ chức tập huấn Phương pháp dạy Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 chương trình 4 tiết/ tuần.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
                    

 
Trang  1 2 3 4 5   Trang sau Trang sau