TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v mở lớp tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học cho giáo viên Tiểu học
Ngày đăng: 18/05/2015 8:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 535Kb Số lần download: 323
Số CV: 541/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 15/05/2015
Trích yếu: V/v mở lớp tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học cho giáo viên Tiểu học Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v tổ chức phát động tuyên truyền về cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 8 cho học sinh tiểu học, năm học 2014- 2015
Ngày đăng: 16/04/2015 18:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3311Kb Số lần download: 444
Số CV: 442/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 15/04/2015
Trích yếu: V/v tổ chức phát động tuyên truyền về cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 8 cho học sinh tiểu học, năm học 2014- 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Đăng ký dạy học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục
Ngày đăng: 08/04/2015 16:20 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1572Kb Số lần download: 411
Số CV: 413/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 06/04/2015
Trích yếu: V/v Đăng ký dạy học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Tổ chức chương trình giao lưu Olympic tiếng Anh phonics- LBUK năm học 2014- 2015
Ngày đăng: 06/04/2015 15:48 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 655Kb Số lần download: 877
Số CV: 412/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 06/04/2015
Trích yếu: V/v Tổ chức chương trình giao lưu Olympic tiếng Anh phonics- LBUK năm học 2014- 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v hướng dẫn chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh trong các trường tiểu học năm học 2015- 2016
Ngày đăng: 31/03/2015 10:20 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 522Kb Số lần download: 454
Số CV: 378/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 30/03/2015
Trích yếu: V/v hướng dẫn chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh trong các trường tiểu học năm học 2015- 2016 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v điều chỉnh một số quy định về cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư
Ngày đăng: 05/03/2015 9:46 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 556Kb Số lần download: 575
Số CV: 226/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 04/03/2015
Trích yếu: V/v điều chỉnh một số quy định về cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề: "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư
Ngày đăng: 02/03/2015 10:04 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2576Kb Số lần download: 837
Số CV: 200/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 27/02/2015
Trích yếu: V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề: "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2014- 2015
Ngày đăng: 02/02/2015 16:57 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2162Kb Số lần download: 1257
Số CV: 117/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 28/01/2015
Trích yếu: V/v Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2014- 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/BGDĐT
Ngày đăng: 02/02/2015 16:38 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 427Kb Số lần download: 498
Số CV: 145/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 02/02/2015
Trích yếu: V/v tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/BGDĐT Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Phối hợp tổ chức Ngày hội "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" tại địa phương năm 2015
Ngày đăng: 19/01/2015 14:22 Người đăng: admin Tải về
Dung lượng file: 2510Kb Số lần download: 1300
Số CV: 68/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 19/01/2015
Trích yếu: V/v Phối hợp tổ chức Ngày hội "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" tại địa phương năm 2015 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT
Ngày đăng: 19/12/2014 16:40 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 436Kb Số lần download: 872
Số CV: 1540/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 18/12/2014
Trích yếu: V/v tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học
Ngày đăng: 18/11/2014 14:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2017Kb Số lần download: 1950
Số CV: 1372 /SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 14/11/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch triển khai phương pháp dạy học Mĩ thuật mới trong trường tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Victoria năm học 2014- 2015
Ngày đăng: 17/11/2014 18:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 34Kb Số lần download: 747
Số CV: 1391/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria tại Công văn số 692/VIC ngày 13 tháng 11 năm 2014 về việc Tổ chức chương trình Giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh Victoria năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho ý kiến như sau: Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
Ngày đăng: 12/11/2014 14:28 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 16Kb Số lần download: 861
Số CV: 6373/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 06/11/2014
Trích yếu: Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu: “Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện yêu cầu này như sau: Người ký: Phó Vụ trưởng Vụ GDTH: Nguyễn Đức Hữu
Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Ngày đăng: 11/11/2014 21:03 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 761Kb Số lần download: 904
Số CV: 5105/CT- BGDĐT Ngày ban hành: 03/11/2014
Trích yếu: Chỉ thị về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học Người ký: Bộ trưởng: Phạm Vũ Luận
V/v Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh tiểu học.
Ngày đăng: 05/11/2014 20:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 58Kb Số lần download: 3426
Số CV: 1326/SGDĐT- GDTH Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: V/v Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh tiểu học. Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Kế hoạch thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và thực hiện chỉ thị 5015/CT-BGDĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học
Ngày đăng: 05/11/2014 20:33 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1828Kb Số lần download: 1012
Số CV: 1327 /SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT và thực hiện chỉ thị 5015/CT-BGDĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
Ngày đăng: 17/10/2014 14:38 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 381Kb Số lần download: 773
Số CV: 1244/SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 16/10/2014
Trích yếu: V/v Tập huấn Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới)
Ngày đăng: 12/09/2014 8:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 393Kb Số lần download: 682
Số CV: ------ Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Phân phối chương trình dạy và học Tiếng Anh lớp 3 (theo chương trình và sách giáo khoa mới) Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
V/v Hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật
Ngày đăng: 11/09/2014 15:19 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 40Kb Số lần download: 340
Số CV: 1103 /SGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 4834/BGDĐT- GDTH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung sau: Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền
Trang trước   1 2 3 ... 5   
Thủ tục hành chính Sáng tạo KHKT Tra cứu điểm thi Tra cứu hồ sơ tốt nghiệp QLCB-PEMIS QLCB_PGD
Bản đồ
Bản đồ
Bộ giáo dục và đào tạo Thư viện giáo trình Viết thư quốc tế
Liên kết website