Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đầu năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 12/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 29Kb     Số lần download: 387

Số CV: 1107/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầuPhòng GDĐT, Trường THPT, TTKTTH-HN-DN và TTGDTX-HN-DN báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, tập trung vào các nội dung sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v : Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.
    Ngày đăng: 12/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2394Kb     Số lần download: 232

Số CV: 1104/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THPT tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 692

Số CV: 1105 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/ BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”;...
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 152Kb     Số lần download: 1004

Số CV: 1308/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09/09/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi: “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông” và “Cuộc thi Olympic tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông khu vực miền Bắc” - Năm học 2013 - 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập Hội nghị Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”
    Ngày đăng: 11/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 607

Số CV: 1097 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức Hội nghị “Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” năm học 2013 – 2014 - Triển khai việc đổi mới chương trình giáo dục nhà trường; một số hoạt động đầu năm học và các cuộc thi cấp quốc gia năm học 2014 – 2015".
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 06/09/2014 08:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 155Kb     Số lần download: 1713

Số CV: 1077/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05/09/2914
Trích yếu: V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015
Người ký: Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho giáo viên tiểu học năm 2014 theo Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 05/09/2014 06:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1296Kb     Số lần download: 1623

Số CV: 1070/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04/09/2014
Trích yếu: V/v tham gia thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho giáo viên tiểu học năm 2014 theo Đề án NNQG 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Điều chỉnh lịch học và danh sách GV tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp học năm 2014-2015
    Ngày đăng: 29/08/2014 06:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 21Kb     Số lần download: 778

Số CV: 1051/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 1026/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2014 của Sở GDĐT về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về việc điều chỉnh danh sách giáo viên tham gia và lịch học cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh"
    Ngày đăng: 27/08/2014 08:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 359

Số CV: 816/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh”
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v thực hiện môn HĐGD nghề phổ thông lớp 11: Tìm hiểu nghề Kinh doanh
    Ngày đăng: 25/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 296

Số CV: 1043/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: Để giảng dạy tốt chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trung tâm, các trường THPT thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 75Kb     Số lần download: 415

Số CV: 1040/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/08/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên trung học, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai các cuộc thi đối với các đơn vị như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v rà soát đội ngũ giáo viên chưa qua đào tạo đúng chuyên môn giáo dục công dân
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 407

Số CV: 1042 /SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: V/v rà soát đội ngũ giáo viên chưa qua đào tạo đúng chuyên môn giáo dục công dân
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 20/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 99Kb     Số lần download: 1570

Số CV: 1024 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/08/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra cho thấy việc xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường trung học còn nhiều hạn chế, chưa thống nhất giữa các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số nội dung như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập huấn giải toán trên Máy tính cầm tay Casio fx570 VN Plus
    Ngày đăng: 19/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 541Kb     Số lần download: 608

Số CV: 1027 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/08/2014
Trích yếu: V/v tập huấn giải toán trên Máy tính cầm tay Casio fx570 VN Plus
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 19/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 1804

Số CV: 1026/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 244/SGDĐT-GDTrH, ngày 28/2/2014 của Sở GDĐT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020; Căn cứ công văn số 4211/BGDĐT-ĐANN, ngày 08/8/2014 của Ban quản lý Đề án NNQG 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS và THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 18   Trang sau Trang sau