Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 167

Số CV: 1306 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 31/10/2014
Trích yếu: V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 151

Số CV: 1303 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
    Ngày đăng: 30/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1199Kb     Số lần download: 522

Số CV: 1302 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin
    Ngày đăng: 23/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 54Kb     Số lần download: 834

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Thực hiện CV số 5223/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/9/2014 và CV số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 về việc “Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin”; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua mạng thông tin như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 930Kb     Số lần download: 1486

Số CV: 1260/SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
    Ngày đăng: 21/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 66Kb     Số lần download: 1005

Số CV: 1250 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Điều chỉnh kế hoạch rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 09/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 42Kb     Số lần download: 1275

Số CV: 1204/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/10/2014
Trích yếu: Ngày 29/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH về việc rà soát năng lực ngoại ngữ (NLNN) và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014. Nay do tình hình thực tế, Sở có một số điều chỉnh, bổ sung kế hoạch như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 02/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 415Kb     Số lần download: 748

Số CV: 1184/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/10/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v Tham gia Hội thảo Quốc tế về giảng dạy tiếng Anh
    Ngày đăng: 02/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 893Kb     Số lần download: 512

Số CV: 1171/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/09/2014
Trích yếu: V/v Tham gia Hội thảo Quốc tế về giảng dạy tiếng Anh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường
    Ngày đăng: 30/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 24Kb     Số lần download: 1562

Số CV: 1174 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/09/2014
Trích yếu: Để thống nhất việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung một số nội dung về dạy thêm, học thêm như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 29/09/2014 05:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 1089

Số CV: 1163/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/09/2014
Trích yếu: Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, trong các năm qua Sở đã tổ chức rà soát năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tổ chức các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ (NLNN) và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình tiếng Anh mới ở các cấp học.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 – 2015.
    Ngày đăng: 25/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 25Kb     Số lần download: 488

Số CV: 1152/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 5125/BGDĐT-GDQP ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) năm học 2014 - 2015. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc chỉ đạo giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN năm học 2013 – 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) h¬ướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 - 2015 nh¬ư sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Trang bị vũ khí cấp 5 thay thế mô hình vũ khí luyện tập.
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 254

Số CV: 1127/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Để đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tổng hợp, cho ý kiến về các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 604

Số CV: 1129 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 307

Số CV: 1125/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2014
Trích yếu: V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 19   Trang sau Trang sau