Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v: Điều chỉnh kế hoạch rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 09/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 42Kb     Số lần download: 1163

Số CV: 1204/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/10/2014
Trích yếu: Ngày 29/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH về việc rà soát năng lực ngoại ngữ (NLNN) và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014. Nay do tình hình thực tế, Sở có một số điều chỉnh, bổ sung kế hoạch như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 02/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 415Kb     Số lần download: 700

Số CV: 1184/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/10/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v Tham gia Hội thảo Quốc tế về giảng dạy tiếng Anh
    Ngày đăng: 02/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 893Kb     Số lần download: 478

Số CV: 1171/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/09/2014
Trích yếu: V/v Tham gia Hội thảo Quốc tế về giảng dạy tiếng Anh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường
    Ngày đăng: 30/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 24Kb     Số lần download: 1449

Số CV: 1174 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/09/2014
Trích yếu: Để thống nhất việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung một số nội dung về dạy thêm, học thêm như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 29/09/2014 05:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 1064

Số CV: 1163/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/09/2014
Trích yếu: Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, trong các năm qua Sở đã tổ chức rà soát năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tổ chức các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ (NLNN) và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình tiếng Anh mới ở các cấp học.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 – 2015.
    Ngày đăng: 25/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 25Kb     Số lần download: 454

Số CV: 1152/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 5125/BGDĐT-GDQP ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) năm học 2014 - 2015. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc chỉ đạo giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN năm học 2013 – 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) h¬ướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 - 2015 nh¬ư sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Trang bị vũ khí cấp 5 thay thế mô hình vũ khí luyện tập.
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 240

Số CV: 1127/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Để đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tổng hợp, cho ý kiến về các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 564

Số CV: 1129 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 281

Số CV: 1125/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2014
Trích yếu: V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Triệu tập tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS.
    Ngày đăng: 18/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 56Kb     Số lần download: 266

Số CV: 1121 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4078/BGDĐT-VP ngày 04/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS, Sở GDĐT triệu tập các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đầu năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 12/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 29Kb     Số lần download: 715

Số CV: 1107/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầuPhòng GDĐT, Trường THPT, TTKTTH-HN-DN và TTGDTX-HN-DN báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, tập trung vào các nội dung sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v : Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.
    Ngày đăng: 12/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2394Kb     Số lần download: 315

Số CV: 1104/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THPT tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 792

Số CV: 1105 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/ BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”;...
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 152Kb     Số lần download: 1085

Số CV: 1308/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09/09/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi: “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông” và “Cuộc thi Olympic tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông khu vực miền Bắc” - Năm học 2013 - 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập Hội nghị Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”
    Ngày đăng: 11/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 673

Số CV: 1097 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức Hội nghị “Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” năm học 2013 – 2014 - Triển khai việc đổi mới chương trình giáo dục nhà trường; một số hoạt động đầu năm học và các cuộc thi cấp quốc gia năm học 2014 – 2015".
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 18   Trang sau Trang sau