Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi Năng lực - Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 19/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 540Kb     Số lần download: 863

Số CV: ***
Ngày ban hành: 19/12/2004
Trích yếu:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 17/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 856Kb     Số lần download: 525

Số CV: 1780/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 17/12/2014
Trích yếu: Quyết định về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Lịch kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014
    Ngày đăng: 17/12/2014 08:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 558Kb     Số lần download: 542

Số CV: 1527/BCĐ
Ngày ban hành: 15/12/2014
Trích yếu: V/v Lịch kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Tham dự Hội thảo tập huấn xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ
    Ngày đăng: 17/12/2014 08:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1059Kb     Số lần download: 316

Số CV: 1532/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16/12/2014
Trích yếu: V/v Tham dự Hội thảo tập huấn xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v nhắc nhở thực hiện hệ thống thông tin về hoạt động chuyên môn
    Ngày đăng: 12/12/2014 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 444Kb     Số lần download: 885

Số CV: 1489/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 09/12/2014
Trích yếu: V/v nhắc nhở thực hiện hệ thống thông tin về hoạt động chuyên môn
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 12/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 53Kb     Số lần download: 769

Số CV: 1763/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 11/12/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông
    Ngày đăng: 12/12/2014 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 745Kb     Số lần download: 528

Số CV: 1766/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 12/12/2014
Trích yếu: Quyết định về việc cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kế hoạch tổ chức cuộc thi Sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 10/12/2014 09:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2462Kb     Số lần download: 101

Số CV: 1492/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/12/2014
Trích yếu: V/v kế hoạch tổ chức cuộc thi Sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 05/12/2014 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 953Kb     Số lần download: 466

Số CV: 1473/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05/12/2014
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014 - 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kiểm tra cuối học kỳ cấp THCS và THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 03/12/2014 09:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 50Kb     Số lần download: 772

Số CV: 1445/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28/11/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014- 2015 và công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2014 của Sở V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014 - 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ cấp THCS và THPT năm học 2014- 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: thông báo kết quả kiểm tra đột xuất hoạt động DTHT trong trường THPT
    Ngày đăng: 25/11/2014 11:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 892

Số CV: 1425/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25/11/2014
Trích yếu: Ngày 12/11/2014, Sở Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động dạy thêm, học thêm tại một số trường THPT, đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát thực tế học sinh trên các lớp học thêm, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm của trường (sổ đầu bài, danh sách học sinh các lớp học thêm, thời khóa biểu,...) và trực tiếp nghe báo cáo của lãnh đạo các nhà trường. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v cử giáo viên tiếng Anh tiểu học tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 25/11/2014 10:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 13Kb     Số lần download: 476

Số CV: 1418/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24/11/2014
Trích yếu: V/v cử giáo viên tiếng Anh tiểu học tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
    Ngày đăng: 20/11/2014 01:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 362Kb     Số lần download: 519

Số CV: 1409 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/11/2014 10:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 524Kb     Số lần download: 490

Số CV: 1392 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 12/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 794

Số CV: 1368/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 12/11/2014
Trích yếu: V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 20   Trang sau Trang sau