Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Triệu tập tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 25/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 1104

Số CV: 929 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 836/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/201 V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè năm 2014, Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” cho cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, trường THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
    Ngày đăng: 24/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 317Kb     Số lần download: 1303

Số CV: 700/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Hướng dẫn bổ sung về khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 196Kb     Số lần download: 1182

Số CV: 923/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số: 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015, Sở điều chỉnh và hướng dẫn bổ sung đối với đợt khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 178Kb     Số lần download: 364

Số CV: 926 /SGDĐT- GDTr
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Cử cán bộ giáo viên đi dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 496

Số CV: 885 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/07/2014
Trích yếu: Nhằm tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên dạy Lịch sử, Địa lý tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh về những kiến thức cơ bản, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, từ đó nâng cao nhận thức về chủ đề này; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014.
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Hướng dẫn trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 23/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 587

Số CV: 922 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Sở GD&ĐT hướng dẫn việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
    Ngày đăng: 04/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 57Kb     Số lần download: 1365

Số CV: 854/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03/07/2014
Trích yếu: V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLGD THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN
    Ngày đăng: 01/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 61Kb     Số lần download: 1140

Số CV: 836 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/06/2014
Trích yếu: Thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng cho GV, CBQL cấp THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN và TTGDTX-HN-DN hè 2014 và năm học 2014 - 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 27/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 74Kb     Số lần download: 1091

Số CV: 825/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 27/06/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 28/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ 2020 (ĐANN 2020) từ năm học 2014-2015, căn cứ kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011-2020" của UBND tỉnh Hải Dương, Sở hướng dẫn về việc dạy học tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo ĐANN 2020 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường
    Ngày đăng: 26/06/2014 09:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 84Kb     Số lần download: 253

Số CV: 607/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Công nghệ, Thể dục tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
    Ngày đăng: 26/06/2014 09:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 76Kb     Số lần download: 297

Số CV: 606 /QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Công nghệ, Thể dục tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Hóa học, Sinh học tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 361

Số CV: 604/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Hóa học, Sinh học tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Lịch sử, Địa lí tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 305

Số CV: 605/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Lịch sử, Địa lí tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường THCS năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 1089

Số CV: 782/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/06/2014
Trích yếu: “Thời gian tuyển sinh từ ngày 21 – 25/7/2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả của các trường và báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở (phòng GDTrH) chậm nhất ngày 04/8/2014”.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 18/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 71Kb     Số lần download: 394

Số CV: 603/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử 26 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các bộ môn Toán, Vật lý tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học (có danh sách kèm theo).
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 16   Trang sau Trang sau