Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Điều chỉnh lịch học và danh sách GV tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp học năm 2014-2015
    Ngày đăng: 29/08/2014 06:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 21Kb     Số lần download: 430

Số CV: 1051/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 1026/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2014 của Sở GDĐT về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về việc điều chỉnh danh sách giáo viên tham gia và lịch học cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh"
    Ngày đăng: 27/08/2014 08:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 323

Số CV: 816/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh”
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v thực hiện môn HĐGD nghề phổ thông lớp 11: Tìm hiểu nghề Kinh doanh
    Ngày đăng: 25/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 268

Số CV: 1043/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: Để giảng dạy tốt chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trung tâm, các trường THPT thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 75Kb     Số lần download: 274

Số CV: 1040/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/08/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên trung học, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai các cuộc thi đối với các đơn vị như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v rà soát đội ngũ giáo viên chưa qua đào tạo đúng chuyên môn giáo dục công dân
    Ngày đăng: 25/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 369

Số CV: 1042 /SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: V/v rà soát đội ngũ giáo viên chưa qua đào tạo đúng chuyên môn giáo dục công dân
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 20/08/2014 03:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 99Kb     Số lần download: 1300

Số CV: 1024 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/08/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra cho thấy việc xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường trung học còn nhiều hạn chế, chưa thống nhất giữa các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số nội dung như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập huấn giải toán trên Máy tính cầm tay Casio fx570 VN Plus
    Ngày đăng: 19/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 541Kb     Số lần download: 583

Số CV: 1027 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/08/2014
Trích yếu: V/v tập huấn giải toán trên Máy tính cầm tay Casio fx570 VN Plus
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 19/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 789

Số CV: 1026/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 244/SGDĐT-GDTrH, ngày 28/2/2014 của Sở GDĐT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020; Căn cứ công văn số 4211/BGDĐT-ĐANN, ngày 08/8/2014 của Ban quản lý Đề án NNQG 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS và THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ, CBQL, GV hè 2014
    Ngày đăng: 16/08/2014 09:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 51Kb     Số lần download: 778

Số CV: 1016 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 106-HD/BTGTU ngày 24/6/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và sinh hoat chính trị đầu khóa học của học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán của các trường điển hình về dạy học ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 15/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1297Kb     Số lần download: 666

Số CV: 1013/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4227/BGD ĐT-ĐANN ngày 8/8/2014 của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Đề án NNQG 2020) về việc tổ chức Khóa bồi dưỡng 838 giảng viên, giáo viên cốt cán của Đề án NNQG 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 15/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 135Kb     Số lần download: 1189

Số CV: 1015/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện/TP/TX, trường THPT, TT KTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014- 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 15/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 324Kb     Số lần download: 271

Số CV: 1011 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
    Ngày đăng: 14/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 523Kb     Số lần download: 333

Số CV: 344/KH-PTTH-GD&ĐT
Ngày ban hành: 11/08/2014
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
    Ngày đăng: 11/08/2014 02:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 423

Số CV: 723/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 06/08/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v thông báo kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 và hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ QG 2020 Năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 11/08/2014 11:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 261Kb     Số lần download: 1954

Số CV: 981 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/08/2014
Trích yếu: Căn cứ công văn số 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 (kết quả gửi kèm công văn này), Sở hướng dẫn các đơn vị về việc dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ 2020 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 17   Trang sau Trang sau