Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
    Ngày đăng: 20/11/2014 01:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 362Kb     Số lần download: 232

Số CV: 1409 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: V/v tập hợp số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/11/2014 10:11 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 524Kb     Số lần download: 337

Số CV: 1392 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/11/2014
Trích yếu: Triệu tập tập huấn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THPT năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 12/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 713

Số CV: 1368/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 12/11/2014
Trích yếu: V/v báo cáo số liệu 3 năm thực hiện Đề án NNQG 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tổ chức Hội nghị tập huấn giáo viên giáo dục hòa nhập cho học sinh nhìn kém
    Ngày đăng: 10/11/2014 04:11 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 65Kb     Số lần download: 329

Số CV: 1362/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/11/2014
Trích yếu: V/v tổ chức Hội nghị tập huấn giáo viên giáo dục hòa nhập cho học sinh nhìn kém
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014
    Ngày đăng: 07/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 24Kb     Số lần download: 552

Số CV: 1351 /BCĐ
Ngày ban hành: 07/11/2014
Trích yếu: Thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC năm 2014, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh thông báo kế hoạch kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014 như sau :
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 06/11/2014 02:11 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 394Kb     Số lần download: 632

Số CV: 1330/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic "Tài năng tiếng Anh"dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
v/v nộp Dự án NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 04/11/2014 04:11 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 421Kb     Số lần download: 449

Số CV: 1325 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04/11/2014
Trích yếu: v/v nộp Dự án NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 1277

Số CV: 1306 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 31/10/2014
Trích yếu: V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 31/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 1086

Số CV: 1303 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: Kế hoạch Hội thi giáo viên THCS và THPT giỏi cấp tỉnh năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
    Ngày đăng: 30/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1199Kb     Số lần download: 1000

Số CV: 1302 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/10/2014
Trích yếu: V/v Thông báo và cấp mã trường trên địa bàn tỉnh
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin
    Ngày đăng: 23/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 54Kb     Số lần download: 938

Số CV: 1262 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: Thực hiện CV số 5223/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/9/2014 và CV số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 về việc “Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin”; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua mạng thông tin như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 22/10/2014 04:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 930Kb     Số lần download: 1671

Số CV: 1260/SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 22/10/2014
Trích yếu: V/v kiểm tra chuyên môn năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
    Ngày đăng: 21/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 66Kb     Số lần download: 1262

Số CV: 1250 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21/10/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Điều chỉnh kế hoạch rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 09/10/2014 09:10 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 42Kb     Số lần download: 1336

Số CV: 1204/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/10/2014
Trích yếu: Ngày 29/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH về việc rà soát năng lực ngoại ngữ (NLNN) và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học theo Đề án NNQG 2020 năm 2014. Nay do tình hình thực tế, Sở có một số điều chỉnh, bổ sung kế hoạch như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 02/10/2014 03:10 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 415Kb     Số lần download: 813

Số CV: 1184/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/10/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập V/v tập huấn thực kiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 19   Trang sau Trang sau