Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Kết quả cuộc thi Olympic "Tài năng Tiếng Anh" cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 03/06/2014 10:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 222Kb     Số lần download: 264

Số CV: 1768/QĐ- BGDĐT
Ngày ban hành: 23/05/2014
Trích yếu: Kết quả cuộc thi Olympic "Tài năng Tiếng Anh" cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2013- 2014
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
Về việc rà soát, củng cố hồ sơ giáo dục dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.
    Ngày đăng: 02/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 45Kb     Số lần download: 288

Số CV: 687/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/06/2014
Trích yếu: Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh khuyết tật được tuyển thẳng vào trung học phổ thông. Để đảm bảo hồ sơ tuyển sinh của học sinh khuyết tật học hòa nhập có nhu cầu chuyển cấp từ THCS lên THPT hợp lệ, đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát, củng cố hồ sơ giáo dục dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Hướng dẫn và phát động cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam"
    Ngày đăng: 28/05/2014 02:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 45Kb     Số lần download: 376

Số CV: 662/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 27/05/2014
Trích yếu: Nhằm tạo điều kiện cho học sinh phổ thông tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phát động cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam (sau đây gọi là Cuộc thi):
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho GV Tiểu học năm 2014 theo Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 26/05/2014 04:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 11Kb     Số lần download: 455

Số CV: 659/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26/05/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 118/CV-ĐANN ngày 16/5/2014 của Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 về việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng thí điểm chương trình ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh của Đề án NNQG 2020 nhằm cải thiện năng lực dùng tiếng Anh trên lớp của giáo viên, Sở cử các giáo viên tiếng Anh tiểu học tham gia lớp tập huấn, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ tham gia Hội thảo, tập huấn kỹ thuật xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 23/05/2014 04:05 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 422

Số CV: 555 /QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 22/05/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ tham gia Hội thảo, tập huấn kỹ thuật xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2014-2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn tổng kết nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 23/05/2014 04:05 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 48Kb     Số lần download: 797

Số CV: 602 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16/05/2014
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tổng kết nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 - 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Giấy triệu tập v/v dự buổi hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 19/05/2014 03:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 117Kb     Số lần download: 693

Số CV: 618/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/05/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập v/v dự buổi hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v: Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2014 -2015
    Ngày đăng: 19/05/2014 09:05 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 115Kb     Số lần download: 320

Số CV: 614/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/05/2014
Trích yếu: Tại lễ tổng kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014 ngày 02/02/2014, Bộ GDĐT đã phát động cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015. Sở GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là cuộc thi KHKT cấp tỉnh) năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v chuẩn bị cho HS tốt nghiệp THCS thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 13/05/2014 02:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 877

Số CV: 590/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 13/05/2014
Trích yếu: Ngày 09/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 578/KH-SGDĐT về Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015; trong đó, quy định “Mỗi học sinh được đăng kí dự thi vào 01 trường THPT công lập (từ năm học 2014 - 2015, các trường bán công chuyển sang mô hình công lập tổ chức thi tuyển bình đẳng như như các trường công lập khác). Để công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/TP/TX chỉ đạo các trường THCS thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v ôn tập kiểm tra cuối học kỳ và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2014
    Ngày đăng: 07/05/2014 04:05 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 38Kb     Số lần download: 654

Số CV: 568/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 07/05/2014
Trích yếu: V/v ôn tập kiểm tra cuối học kỳ và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2014
Người ký: Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định V/v ban hành và sử dụng Tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Lịch sử, Địa lí địa phương trong các trường phổ thông tỉnh Hải Dương
    Ngày đăng: 29/04/2014 04:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 31Kb     Số lần download: 520

Số CV: 433 /QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/04/2014
Trích yếu: Quyết định V/v ban hành và sử dụng Tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Lịch sử, Địa lí địa phương trong các trường phổ thông tỉnh Hải Dương
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v : Đánh giá về bộ SGK tiếng Anh và PPGD tiếng Anh
    Ngày đăng: 28/04/2014 04:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 11Kb     Số lần download: 443

Số CV: 514/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 28/04/2014
Trích yếu: Nhằm giúp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ do Bộ GDĐT giao về việc tổ chức đánh giá PPGD tiếng Anh và bộ SGK tiếng Anh THPT, Sở GDĐT đề nghị các trường THPT tổ chức lấy ý kiến đánh giá của giáo viên tiếng Anh, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Quyết định V/v cử cán bộ quản lý dự hội thảo - tập huấn về kiểm tra đánh giá trong giáo dục
    Ngày đăng: 28/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 458

Số CV: 428/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/04/2014
Trích yếu: Quyết định V/v cử cán bộ quản lý dự hội thảo - tập huấn về kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Quyết định V/v cử giáo viên dự hội thảo - tập huấn về kiểm tra đánh giá trong giáo dục
    Ngày đăng: 28/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 405

Số CV: 429/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/04/2014
Trích yếu: Quyết định V/v cử giáo viên dự hội thảo - tập huấn về kiểm tra đánh giá t
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v Báo cáo về thực hiện Đề án "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011- 2015"
    Ngày đăng: 25/04/2014 01:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 238Kb     Số lần download: 477

Số CV: 477/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 24/04/2014
Trích yếu: V/v Báo cáo về thực hiện Đề án "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011- 2015"
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 17   Trang sau Trang sau