Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban coi thi cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 24/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 48Kb     Số lần download: 295

Số CV: 390 /QĐ/SGDĐT/GDTrH
Ngày ban hành: 22/04/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban coi thi cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 năm học 2013-2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
V/v: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường THCS năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 24/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 42Kb     Số lần download: 729

Số CV: 436 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/04/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh THCS năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Công văn mua tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2014
    Ngày đăng: 23/04/2014 09:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 8Kb     Số lần download: 661

Số CV: 467/SGDĐT - GDTrH
Ngày ban hành: 22/04/2014
Trích yếu: Để giúp học sinh lớp 9 THCS chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2014. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành bộ sách Ôn thi vào lớp 10 THPT năm 2014. Bộ sách hướng dẫn ôn tập kiến thức cơ bản, đưa các bài tập ôn luyện và các đề ôn luyện, gới ý cách làm bài thi.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
    Ngày đăng: 23/04/2014 09:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 116

Số CV: 451/SGD-ĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 21/04/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 1933/BGDĐT-GDTrH ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn, Sở GD&ĐT yêu cầu trường THPT, Trung tâm GDTX huyện/TP/TX lưu ý một số nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Chọn học sinh thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 07/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 16Kb     Số lần download: 477

Số CV: 384/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 04/04/2014
Trích yếu: Căn cứ kết quả thi tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014; kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh học kỳ 1 năm học 2013-2014, kết quả kiểm tra năng lực nghe nói tiếng Anh của học sinh, Sở thông báo về việc tham dự Thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Lớp nâng cao kỹ năng giảng dạy cho GV tiếng Anh THCS và THPT theo chương trình của Hội đồng Anh năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 07/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 15Kb     Số lần download: 753

Số CV: 385/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04/04/2014
Trích yếu: V/v: Lớp nâng cao kỹ năng giảng dạy cho GV tiếng Anh THCS và THPT theo chương trình của Hội đồng Anh năm học 2013-2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
    Ngày đăng: 03/04/2014 09:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 45Kb     Số lần download: 633

Số CV: 367/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/04/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 1555/BGDĐT-GDTrH ngày 27/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức ôn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014; Công văn số 1124/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2013 của Sở V/v Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014, nhằm chuẩn bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và tâm lý bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đạt kết quả tốt nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường THPT thực hiện tốt các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Về việc khảo sát thực trạng thi chuyển cấp của học sinh khuyết tật
    Ngày đăng: 02/04/2014 03:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 12Kb     Số lần download: 370

Số CV: 366/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/04/2014
Trích yếu: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các hoạt động thuộc Chương trình “Tăng cường cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục hòa nhập thông qua công nghệ thông tin cho trẻ khuyết tật”, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT thực hiện các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 01/04/2014 04:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 441

Số CV: 354/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/04/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 1489/BGD ĐT-GDTrH, ngày 25/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014, Sở thông báo về cuộc thi như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v : Thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp toàn quốc năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 01/04/2014 04:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 22Kb     Số lần download: 342

Số CV: 346/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/04/2014
Trích yếu: Căn cứ công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014; Căn cứ kết quả kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014, Sở thông báo cụ thể về cuộc thi cấp toàn quốc như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kết quả thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh qua Internet năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 31/03/2014 07:03 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 19Kb     Số lần download: 586

Số CV: ********
Ngày ban hành: 27/03/2014
Trích yếu: Kết quả thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh qua Internet năm học 2013-2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Tập huấn triển khai chỉ thị số 10/CT-TTg và triệu tập tham dự hội nghị trực tuyến.
    Ngày đăng: 26/03/2014 03:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 272Kb     Số lần download: 720

Số CV: Số: 347 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 26/03/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 1405/BGDĐT-TTr ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về triệu tập Hội nghị tập huấn triển khai chỉ thị số 10/CT-TTg. Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường trung học phổ thông (THPT) cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn triển khai chỉ thị số 10/CT-TTg và tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg. Nội dung cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Dự kiến các môn thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học
    Ngày đăng: 21/03/2014 08:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 38Kb     Số lần download: 908

Số CV: 300/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 19/03/2014
Trích yếu: Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1560/SGDĐT-GDTrH ngày 10/12/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông (gọi tắt là Hội thi GVG); nhằm tạo điều kiện để Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học phổ thông chủ động trong công tác tổ chức Hội thi cấp cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến các môn thi sẽ tổ chức cấp tỉnh tại Hội thi GVG tỉnh bậc trung học một số năm tiếp theo như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định V/v thành lập Ban coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 19/03/2014 05:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 522Kb     Số lần download: 310

Số CV: 209/QĐ/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 19/03/2014
Trích yếu: Quyết định V/v thành lập Ban coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9 năm học 2013- 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Danh sách học sinh lớp 9 dự thi Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 19/03/2014 03:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 13Kb     Số lần download: 412

Số CV: *****
Ngày ban hành: 19/03/2014
Trích yếu: Danh sách học sinh lớp 9 dự thi tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 16   Trang sau Trang sau