Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Hoàn thiện đề tài chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2013- 2014
    Ngày đăng: 31/12/2013 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 912Kb     Số lần download: 279

Số CV: 1721/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/12/2013
Trích yếu: V/v Hoàn thiện đề tài chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Hướng dẫn báo cáo sơ kết kỳ I năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 30/12/2013 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 25Kb     Số lần download: 818

Số CV: 1717/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/12/2013
Trích yếu: Thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 - 2014, Sở GDĐT hướng dẫn phòng GDĐT huyện/TP/TX, trường THPT, Trung tâm KTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN trong tỉnh báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2013- 2014 tập trung vào những nội dung chính như sau:
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi giảng Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 26/12/2013 09:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 1514

Số CV: +++++
Ngày ban hành: 25/12/2013
Trích yếu: Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi giảng Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
Người ký: Chủ tịch Hội đồng thi: PGĐ Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn và hội thảo quốc tế môn Lịch sử
    Ngày đăng: 26/12/2013 09:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 490

Số CV: 876/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/12/2013
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn và hội thảo quốc tế môn Lịch sử
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy tin học
    Ngày đăng: 25/12/2013 05:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 32Kb     Số lần download: 366

Số CV: 1695/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25/12/2013
Trích yếu: Căn cứ Công văn số 9201/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy tin học; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn việc dạy Tin học dành cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Triệu tập tập huấn sử dụng di sản trong dạy học ở trường THCS
    Ngày đăng: 19/12/2013 10:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 75Kb     Số lần download: 292

Số CV: 1670/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/12/2013
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 181/CV-CTGDTrH ngày 10/10/2013 V/v tập huấn CBQL, GV về tổ chức dạy học gắn với di sản và Công văn số 1646/SGDĐT-GDTrH ngày 12/12/2013, Sở GDĐT triệu tập các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, GV trường THCS như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v cử cán bộ giáo viên dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp
    Ngày đăng: 18/12/2013 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 33Kb     Số lần download: 526

Số CV: 774/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/12/2013
Trích yếu: Quyết định V/v cử cán bộ giáo viên dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v cử cán bộ dự tập huấn cán bộ quản lý trường THPT chuyên
    Ngày đăng: 18/12/2013 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 280

Số CV: 775/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/12/2013
Trích yếu: Quyết định V/v cử cán bộ dự tập huấn cán bộ quản lý trường THPT chuyên
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Địa chỉ thi giảng tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
    Ngày đăng: 18/12/2013 02:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 91Kb     Số lần download: 792

Số CV: *******
Ngày ban hành: 17/12/2013
Trích yếu: Ngày 17/12/2013, lãnh đạo các đơn vị có giáo viên tham gia dự thi tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 đã tham gia bốc thăm địa chỉ thi giảng dưới sự chứng kiến của Đ/c Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở. Địa chỉ thi giảng của các đơn vị như sau:
Người ký: Phòng Giáo dục Trung học
                    

 
V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 16/12/2013 03:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1024Kb     Số lần download: 771

Số CV: 1645 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 13/12/2013
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tập huấn biên soạn câu hỏi bài tập, xây dựng đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6,7,10 theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 16/12/2013 03:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1081Kb     Số lần download: 393

Số CV: 1651/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 16/12/2013
Trích yếu: V/v tập huấn biên soạn câu hỏi bài tập, xây dựng đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6,7,10 theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v Triệu tập lớp tập huấn
    Ngày đăng: 13/12/2013 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 96Kb     Số lần download: 862

Số CV: 1646/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12/12/2013
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 181/CV-CTGDTrH ngày 10/10/2013 V/v tập huấn CBQL, GV về tổ chức dạy học gắn với di sản; để kịp thời triển khai ngay trong năm học 2013 - 2014, Sở GDĐT triệu tập các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, GV trường THPT và THCS như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2013
    Ngày đăng: 13/12/2013 04:12 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 207Kb     Số lần download: 602

Số CV: *****
Ngày ban hành: 13/12/2013
Trích yếu: Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2013
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi năng lực Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 11/12/2013 11:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 15Kb     Số lần download: 1438

Số CV: ****
Ngày ban hành: 11/12/2013
Trích yếu: Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi năng lực Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Quy định về an toàn và trưng bày của cuộc của cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 04/12/2013 10:12 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 403Kb     Số lần download: 420

Số CV: 1609/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03/12/2013
Trích yếu: V/v Quy định về an toàn và trưng bày của cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 14   Trang sau Trang sau