Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v : Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014
    Ngày đăng: 19/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 18Kb     Số lần download: 1873

Số CV: 1026/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 19/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 244/SGDĐT-GDTrH, ngày 28/2/2014 của Sở GDĐT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020; Căn cứ công văn số 4211/BGDĐT-ĐANN, ngày 08/8/2014 của Ban quản lý Đề án NNQG 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS và THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v hướng dẫn bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ, CBQL, GV hè 2014
    Ngày đăng: 16/08/2014 09:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 51Kb     Số lần download: 847

Số CV: 1016 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 106-HD/BTGTU ngày 24/6/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và sinh hoat chính trị đầu khóa học của học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán của các trường điển hình về dạy học ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 15/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1297Kb     Số lần download: 739

Số CV: 1013/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4227/BGD ĐT-ĐANN ngày 8/8/2014 của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Đề án NNQG 2020) về việc tổ chức Khóa bồi dưỡng 838 giảng viên, giáo viên cốt cán của Đề án NNQG 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 15/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 135Kb     Số lần download: 1598

Số CV: 1015/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện/TP/TX, trường THPT, TT KTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014- 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 15/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 324Kb     Số lần download: 322

Số CV: 1011 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
    Ngày đăng: 14/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 523Kb     Số lần download: 403

Số CV: 344/KH-PTTH-GD&ĐT
Ngày ban hành: 11/08/2014
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
    Ngày đăng: 11/08/2014 02:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 468

Số CV: 723/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 06/08/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v thông báo kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 và hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ QG 2020 Năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 11/08/2014 11:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 261Kb     Số lần download: 2014

Số CV: 981 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/08/2014
Trích yếu: Căn cứ công văn số 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 (kết quả gửi kèm công văn này), Sở hướng dẫn các đơn vị về việc dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ 2020 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Giấy triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 09/08/2014 06:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 501

Số CV: 972/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 07/08/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 03/08/2014 07:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 446Kb     Số lần download: 646

Số CV: 715/QĐ- SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/08/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
Người ký:
                    

 
Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 THCS năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 03/08/2014 07:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 450Kb     Số lần download: 618

Số CV: 714/QĐ- SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/08/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 THCS năm học 2014- 2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Triệu tập tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 25/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 1677

Số CV: 929 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 836/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/201 V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè năm 2014, Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” cho cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, trường THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
    Ngày đăng: 24/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 317Kb     Số lần download: 1744

Số CV: 700/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Hướng dẫn bổ sung về khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 196Kb     Số lần download: 1437

Số CV: 923/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số: 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015, Sở điều chỉnh và hướng dẫn bổ sung đối với đợt khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 178Kb     Số lần download: 468

Số CV: 926 /SGDĐT- GDTr
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 19   Trang sau Trang sau