Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Hướng dẫn trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 23/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 758

Số CV: 922 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Sở GD&ĐT hướng dẫn việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
    Ngày đăng: 04/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 57Kb     Số lần download: 1499

Số CV: 854/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03/07/2014
Trích yếu: V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLGD THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN
    Ngày đăng: 01/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 61Kb     Số lần download: 1315

Số CV: 836 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 30/06/2014
Trích yếu: Thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng cho GV, CBQL cấp THCS, THPT, TTKTTH-HN-DN và TTGDTX-HN-DN hè 2014 và năm học 2014 - 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 27/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 74Kb     Số lần download: 1211

Số CV: 825/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 27/06/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 28/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ 2020 (ĐANN 2020) từ năm học 2014-2015, căn cứ kế hoạch triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011-2020" của UBND tỉnh Hải Dương, Sở hướng dẫn về việc dạy học tiếng Anh thí điểm cấp THCS và THPT theo ĐANN 2020 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường
    Ngày đăng: 26/06/2014 09:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 84Kb     Số lần download: 305

Số CV: 607/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Công nghệ, Thể dục tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
    Ngày đăng: 26/06/2014 09:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 76Kb     Số lần download: 347

Số CV: 606 /QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Công nghệ, Thể dục tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Hóa học, Sinh học tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 413

Số CV: 604/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Hóa học, Sinh học tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Lịch sử, Địa lí tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 349

Số CV: 605/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên môn Lịch sử, Địa lí tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường THCS năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 20/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 1126

Số CV: 782/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/06/2014
Trích yếu: “Thời gian tuyển sinh từ ngày 21 – 25/7/2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả của các trường và báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở (phòng GDTrH) chậm nhất ngày 04/8/2014”.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học
    Ngày đăng: 18/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 71Kb     Số lần download: 430

Số CV: 603/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: Cử 26 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các bộ môn Toán, Vật lý tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học (có danh sách kèm theo).
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
    Ngày đăng: 18/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 80Kb     Số lần download: 689

Số CV: 602/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/06/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông vòng thi cấp toàn quốc năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 03/06/2014 10:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1001Kb     Số lần download: 613

Số CV: 1592/QĐ- BGDĐT
Ngày ban hành: 09/05/2014
Trích yếu: Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông vòng thi cấp toàn quốc năm học 2013- 2014
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
Kết quả cuộc thi Olympic "Tài năng Tiếng Anh" cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 03/06/2014 10:06 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 222Kb     Số lần download: 274

Số CV: 1768/QĐ- BGDĐT
Ngày ban hành: 23/05/2014
Trích yếu: Kết quả cuộc thi Olympic "Tài năng Tiếng Anh" cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2013- 2014
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
Về việc rà soát, củng cố hồ sơ giáo dục dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.
    Ngày đăng: 02/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 45Kb     Số lần download: 364

Số CV: 687/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 02/06/2014
Trích yếu: Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh khuyết tật được tuyển thẳng vào trung học phổ thông. Để đảm bảo hồ sơ tuyển sinh của học sinh khuyết tật học hòa nhập có nhu cầu chuyển cấp từ THCS lên THPT hợp lệ, đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát, củng cố hồ sơ giáo dục dành cho học sinh khuyết tật học hòa nhập như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Hướng dẫn và phát động cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam"
    Ngày đăng: 28/05/2014 02:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 45Kb     Số lần download: 431

Số CV: 662/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 27/05/2014
Trích yếu: Nhằm tạo điều kiện cho học sinh phổ thông tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phát động cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam (sau đây gọi là Cuộc thi):
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 18   Trang sau Trang sau