Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 15/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 135Kb     Số lần download: 1577

Số CV: 1015/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện/TP/TX, trường THPT, TT KTTH-HN-DN, TTGDTX-HN-DN trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014- 2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
    Ngày đăng: 15/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 324Kb     Số lần download: 313

Số CV: 1011 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/08/2014
Trích yếu: V/v Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh lớp 8 và lớp 11 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
    Ngày đăng: 14/08/2014 05:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 523Kb     Số lần download: 390

Số CV: 344/KH-PTTH-GD&ĐT
Ngày ban hành: 11/08/2014
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình tri thức" năm thứ 5 (năm học 2014- 2015)
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
    Ngày đăng: 11/08/2014 02:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 46Kb     Số lần download: 461

Số CV: 723/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 06/08/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v thông báo kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 và hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ QG 2020 Năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 11/08/2014 11:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 261Kb     Số lần download: 2005

Số CV: 981 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 08/08/2014
Trích yếu: Căn cứ công văn số 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 (kết quả gửi kèm công văn này), Sở hướng dẫn các đơn vị về việc dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ 2020 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Giấy triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 09/08/2014 06:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 498

Số CV: 972/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 07/08/2014
Trích yếu: Giấy triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 03/08/2014 07:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 446Kb     Số lần download: 640

Số CV: 715/QĐ- SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/08/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 10 THPT năm học 2014- 2015
Người ký:
                    

 
Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 THCS năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 03/08/2014 07:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 450Kb     Số lần download: 614

Số CV: 714/QĐ- SGD&ĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 01/08/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 THCS năm học 2014- 2015
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Triệu tập tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh
    Ngày đăng: 25/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 73Kb     Số lần download: 1667

Số CV: 929 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 836/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/201 V/v hướng dẫn bồi dưỡng hè năm 2014, Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” cho cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, trường THPT như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
    Ngày đăng: 24/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 317Kb     Số lần download: 1737

Số CV: 700/QĐ- SGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2014
Trích yếu: Quyết định Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường, cụm trường theo từng cấp học
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v : Hướng dẫn bổ sung về khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 196Kb     Số lần download: 1435

Số CV: 923/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số: 825/SGDĐT- GDTrH ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2014-2015, Sở điều chỉnh và hướng dẫn bổ sung đối với đợt khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 178Kb     Số lần download: 463

Số CV: 926 /SGDĐT- GDTr
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: V/v tham gia Hội thảo về sử dụng băng hình trong việc hỗ trợ các hoạt động trong giờ học tiếng Anh cấp THCS do Hội đồng Anh tổ chức
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Cử cán bộ giáo viên đi dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014
    Ngày đăng: 24/07/2014 09:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 619

Số CV: 885 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 10/07/2014
Trích yếu: Nhằm tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên dạy Lịch sử, Địa lý tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh về những kiến thức cơ bản, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, từ đó nâng cao nhận thức về chủ đề này; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo năm 2014.
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Hướng dẫn trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 23/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 68Kb     Số lần download: 810

Số CV: 922 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 23/07/2014
Trích yếu: Qua thực tế kiểm tra việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Sở GD&ĐT hướng dẫn việc trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
    Ngày đăng: 04/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 57Kb     Số lần download: 1535

Số CV: 854/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 03/07/2014
Trích yếu: V/v: Rà soát số liệu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 19   Trang sau Trang sau