Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Phòng GD Trung học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 – 2015.
    Ngày đăng: 25/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 25Kb     Số lần download: 582

Số CV: 1152/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 22/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 5125/BGDĐT-GDQP ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) năm học 2014 - 2015. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc chỉ đạo giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN năm học 2013 – 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) h¬ướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2014 - 2015 nh¬ư sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Trang bị vũ khí cấp 5 thay thế mô hình vũ khí luyện tập.
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 85Kb     Số lần download: 284

Số CV: 1127/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Để đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tổng hợp, cho ý kiến về các nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 19/09/2014 05:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 823

Số CV: 1129 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:
Trích yếu: Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
    Ngày đăng: 18/09/2014 03:09 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 39Kb     Số lần download: 347

Số CV: 1125/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2014
Trích yếu: V/v bồi dưỡng đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề
Người ký: PGĐ: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Triệu tập tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS.
    Ngày đăng: 18/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 56Kb     Số lần download: 313

Số CV: 1121 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 17/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 4078/BGDĐT-VP ngày 04/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS, Sở GDĐT triệu tập các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường THCS như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đầu năm học 2014-2015
    Ngày đăng: 12/09/2014 10:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 29Kb     Số lần download: 831

Số CV: 1107/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 12/09/2014
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015, Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầuPhòng GDĐT, Trường THPT, TTKTTH-HN-DN và TTGDTX-HN-DN báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, tập trung vào các nội dung sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v : Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.
    Ngày đăng: 12/09/2014 08:09 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 2394Kb     Số lần download: 366

Số CV: 1104/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THPT tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2014-2015 như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 14Kb     Số lần download: 847

Số CV: 1105 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Thực hiện công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công văn số 4862/ BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, cụ thể như sau:
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”;...
    Ngày đăng: 11/09/2014 04:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 152Kb     Số lần download: 1147

Số CV: 1308/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09/09/2014
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia trong các Cuộc thi: “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông” và “Cuộc thi Olympic tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông khu vực miền Bắc” - Năm học 2013 - 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Giấy triệu tập Hội nghị Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”
    Ngày đăng: 11/09/2014 03:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 738

Số CV: 1097 /SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11/09/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức Hội nghị “Tổng kết cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”; “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”; “Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” năm học 2013 – 2014 - Triển khai việc đổi mới chương trình giáo dục nhà trường; một số hoạt động đầu năm học và các cuộc thi cấp quốc gia năm học 2014 – 2015".
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015
    Ngày đăng: 06/09/2014 08:09 AM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 155Kb     Số lần download: 2300

Số CV: 1077/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 05/09/2914
Trích yếu: V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015
Người ký: Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v tham gia thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho giáo viên tiểu học năm 2014 theo Đề án NNQG 2020
    Ngày đăng: 05/09/2014 06:09 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 1296Kb     Số lần download: 1714

Số CV: 1070/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 04/09/2014
Trích yếu: V/v tham gia thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho giáo viên tiểu học năm 2014 theo Đề án NNQG 2020
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
V/v Điều chỉnh lịch học và danh sách GV tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp học năm 2014-2015
    Ngày đăng: 29/08/2014 06:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 21Kb     Số lần download: 939

Số CV: 1051/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29/08/2014
Trích yếu: Tiếp theo công văn số 1026/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2014 của Sở GDĐT về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học, THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị về việc điều chỉnh danh sách giáo viên tham gia và lịch học cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh"
    Ngày đăng: 27/08/2014 08:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 445

Số CV: 816/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên dự Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh”
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v thực hiện môn HĐGD nghề phổ thông lớp 11: Tìm hiểu nghề Kinh doanh
    Ngày đăng: 25/08/2014 04:08 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 392

Số CV: 1043/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 25/08/2014
Trích yếu: Để giảng dạy tốt chương trình "Tìm hiểu nghề kinh doanh" Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trung tâm, các trường THPT thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Trang Trang trước Trang trước   1 2 3 4 5 ... 20   Trang sau Trang sau