Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Văn phòng
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 601Kb     Số lần download: 1236

Số CV: 1752/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 16/07/2014
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Quế
                    

 
V/v Phòng chống bão Rammasun (cơn bão số 2)
    Ngày đăng: 17/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 282Kb     Số lần download: 291

Số CV: 907 /SGDĐT- VP
Ngày ban hành: 17/07/2014
Trích yếu: Để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra và giảm thiểu đến mức thiệt hại do bão Rammasun gây ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Chương trình công tác tháng 7 năm 2014
    Ngày đăng: 01/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 63Kb     Số lần download: 497

Số CV: 827/CTr-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/06/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 7 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
    Ngày đăng: 11/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 252

Số CV: 754/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/06/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số công việc sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v báo cáo tổng kết năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 05/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 744

Số CV: 708/SGD ĐT-VP
Ngày ban hành: 05/06/2014
Trích yếu: Để đánh giá kết quả năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN-DN; các trường cao đẳng, đại học, TCCN trên địa bàn tỉnh báo cáo tổng kết năm học 2013- 2014, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Chương trình công tác tháng 6 năm 2014
    Ngày đăng: 03/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 62Kb     Số lần download: 725

Số CV: 680/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/05/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 6 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v Thanh toán kinh phí khen thưởng
    Ngày đăng: 02/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 20Kb     Số lần download: 617

Số CV: 669/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/05/2014
Trích yếu: Tháng 5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc chi trả tiền thưởng (bằng hình thức chuyển khoản) cho các đơn vị theo các Quyết định sau:
Người ký: Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Thúy Hà
                    

 
Giấy mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 22/05/2014 03:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 190Kb     Số lần download: 743

Số CV: 626/GM- SGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/05/2014
Trích yếu: Giấy mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện sáng kiến được đề nghị công nhận cấp tỉnh năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 13/05/2014 02:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 11Kb     Số lần download: 1085

Số CV: 577 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/05/2014
Trích yếu: Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề gửi sáng kiến trực tiếp về Sở; các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố phổ biến công văn này và thu nhận sáng kiến đã được hoàn thiện, gửi về Sở đúng thời gian qui định.
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Chương trình công tác tháng 5 năm 2014
    Ngày đăng: 08/05/2014 05:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 62Kb     Số lần download: 863

Số CV: 547/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/04/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 5 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014
    Ngày đăng: 21/04/2014 10:04 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 255Kb     Số lần download: 1072

Số CV: 444/TB-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2013
Trích yếu: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014
Người ký: Chánh văn phòng UBND tỉnh: Hoàng Mai Khương
                    

 
Chương trình công tác tháng 4 năm 2014
    Ngày đăng: 08/04/2014 03:04 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 60Kb     Số lần download: 1119

Số CV: 374/SGDĐT- VP
Ngày ban hành: 03/04/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 4 năm 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)
    Ngày đăng: 19/03/2014 05:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 126Kb     Số lần download: 381

Số CV: Số 53 - CTr/TU
Ngày ban hành: 12/03/2014
Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Người ký: Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thanh Quyến
                    

 
V/v Thăm dò dư luận kết quả xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014
    Ngày đăng: 19/03/2014 02:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 244Kb     Số lần download: 537

Số CV: 295/SGDĐT- VP
Ngày ban hành: 17/03/2014
Trích yếu: V/v Thăm dò dư luận kết quả xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2014
    Ngày đăng: 04/03/2014 02:03 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 63Kb     Số lần download: 1202

Số CV: 242/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/02/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 3 năm 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 7   Trang sau Trang sau