Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Sàn giao dịch TMĐT Thị Trường Nông Nghiệp .Vn
Văn phòng
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
V/v cấp giấy chứng nhận và thanh toán kinh phí khen thưởng
    Ngày đăng: 06/08/2014 10:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 16Kb     Số lần download: 793

Số CV: 962/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05/08/2014
Trích yếu: V/v cấp giấy chứng nhận và thanh toán kinh phí khen thưởng
Người ký: Chánh văn phòng: Trần Văn Nghìn
                    

 
Giấy mời Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 toàn ngành
    Ngày đăng: 05/08/2014 02:08 PM     Người đăng: vuxuantruong        Tải về
    Dung lượng File: 33Kb     Số lần download: 830

Số CV: 955 /GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 01/08/2014
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 toàn ngành
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Văn bản Hướng dẫn Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014- 2015)
    Ngày đăng: 01/08/2014 09:08 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 40Kb     Số lần download: 302

Số CV: *****
Ngày ban hành: 10/04/2014
Trích yếu: Văn bản Hướng dẫn Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014- 2015)
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Quế
                    

 
V/v Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014-2015)
    Ngày đăng: 31/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 249

Số CV: 942/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/07/2014
Trích yếu: V/v Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014-2015)
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
    Ngày đăng: 31/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 67Kb     Số lần download: 779

Số CV: 946/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 31/07/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
                    

 
V/v Phối hợp tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ.
    Ngày đăng: 25/07/2014 05:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 35Kb     Số lần download: 186

Số CV: 933 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/07/2014
Trích yếu: Căn cứ Công văn số 1203/SLĐTBH-NCC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 24 tháng 7 năm 2014 V/v tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, TTGDTX, các phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc) thực hiện tốt những nội dung sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
                    

 
Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
    Ngày đăng: 18/07/2014 10:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 601Kb     Số lần download: 1817

Số CV: 1752/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 16/07/2014
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015
Người ký: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Quế
                    

 
V/v Phòng chống bão Rammasun (cơn bão số 2)
    Ngày đăng: 17/07/2014 04:07 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 282Kb     Số lần download: 323

Số CV: 907 /SGDĐT- VP
Ngày ban hành: 17/07/2014
Trích yếu: Để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra và giảm thiểu đến mức thiệt hại do bão Rammasun gây ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Chương trình công tác tháng 7 năm 2014
    Ngày đăng: 01/07/2014 08:07 AM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 63Kb     Số lần download: 528

Số CV: 827/CTr-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/06/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 7 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
    Ngày đăng: 11/06/2014 03:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 41Kb     Số lần download: 273

Số CV: 754/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/06/2014
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số công việc sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v báo cáo tổng kết năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 05/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 36Kb     Số lần download: 769

Số CV: 708/SGD ĐT-VP
Ngày ban hành: 05/06/2014
Trích yếu: Để đánh giá kết quả năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN-DN; các trường cao đẳng, đại học, TCCN trên địa bàn tỉnh báo cáo tổng kết năm học 2013- 2014, cụ thể như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Chương trình công tác tháng 6 năm 2014
    Ngày đăng: 03/06/2014 04:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 62Kb     Số lần download: 742

Số CV: 680/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/05/2014
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 6 năm 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v Thanh toán kinh phí khen thưởng
    Ngày đăng: 02/06/2014 05:06 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 20Kb     Số lần download: 647

Số CV: 669/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/05/2014
Trích yếu: Tháng 5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc chi trả tiền thưởng (bằng hình thức chuyển khoản) cho các đơn vị theo các Quyết định sau:
Người ký: Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Thúy Hà
                    

 
Giấy mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 22/05/2014 03:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 190Kb     Số lần download: 777

Số CV: 626/GM- SGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/05/2014
Trích yếu: Giấy mời dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2013- 2014
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
V/v chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện sáng kiến được đề nghị công nhận cấp tỉnh năm học 2013-2014
    Ngày đăng: 13/05/2014 02:05 PM     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 11Kb     Số lần download: 1128

Số CV: 577 /SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/05/2014
Trích yếu: Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề gửi sáng kiến trực tiếp về Sở; các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố phổ biến công văn này và thu nhận sáng kiến đã được hoàn thiện, gửi về Sở đúng thời gian qui định.
Người ký: Phó Giám đốc: Đoàn Thị Minh Công
                    

 
Trang  1 2 3 4 5 ... 7   Trang sau Trang sau