TÌM VĂN BẢN
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (Ngày/tháng/năm)
 
V/v phòng chống cơn bão số 4
Ngày đăng: 24/07/2017 16:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2223Kb Số lần download: 411
Số CV: 855/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 24/07/2017
Trích yếu: V/v phòng chống cơn bão số 4 Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt
Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017)
Ngày đăng: 20/07/2017 10:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 3676Kb Số lần download: 3806
Số CV: --------- Ngày ban hành:
Trích yếu: Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Xếp thứ tự các Phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017)
Ngày đăng: 20/07/2017 10:41 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 348Kb Số lần download: 1764
Số CV: ---- Ngày ban hành:
Trích yếu: Xếp thứ tự các Phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017) Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017
Ngày đăng: 30/06/2017 9:59 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1131Kb Số lần download: 918
Số CV: 760/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017 Người ký: Chánh Văn phòng: Trần Văn Nghìn
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017
Ngày đăng: 30/06/2017 9:51 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1978Kb Số lần download: 2080
Số CV: 759/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 28/06/2017
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
Ngày đăng: 08/06/2017 17:17 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1690Kb Số lần download: 1214
Số CV: 623/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 02/06/2017
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
V/v báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017 (Văn phòng)
Ngày đăng: 02/06/2017 16:56 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2454Kb Số lần download: 1155
Số CV: 621/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 01/06/2017
Trích yếu: V/v báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Quyết định v/v khen thưởng học sinh đạt giải Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 25/05/2017 10:12 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 477Kb Số lần download: 1365
Số CV: 439/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 15/05/2017
Trích yếu: Quyết định v/v khen thưởng học sinh đạt giải Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016- 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Giấy mời dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 17/05/2017 15:34 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 844Kb Số lần download: 1275
Số CV: 539/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 16/05/2017
Trích yếu: Giấy mời dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Nghị quyết số 04/NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày đăng: 15/05/2017 16:25 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2251Kb Số lần download: 1081
Số CV: 451/KH- SGDĐT Ngày ban hành: 28/04/2017
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Nghị quyết số 04/NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v Lập danh sách giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016- 2017
Ngày đăng: 07/05/2017 14:21 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 881Kb Số lần download: 1632
Số CV: 479/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 04/05/2017
Trích yếu: V/v Lập danh sách giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016- 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp Giao ban tháng 4/2017
Ngày đăng: 28/04/2017 17:02 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1399Kb Số lần download: 952
Số CV: 450/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 28/04/2017
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp Giao ban tháng 4/2017 Người ký: Chánh Văn phòng: Trần Văn Nghìn
Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
Ngày đăng: 28/04/2017 17:01 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2476Kb Số lần download: 2215
Số CV: 449/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 28/04/2017
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Ngày đăng: 26/04/2017 9:10 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 414Kb Số lần download: 1414
Số CV: 432/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 25/04/2017
Trích yếu: V/v nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp Giao ban tháng 03/2017
Ngày đăng: 03/04/2017 16:03 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2155Kb Số lần download: 1501
Số CV: 326/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 03/04/2017
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp Giao ban tháng 03/2017 Người ký: Chánh Văn phòng: Trần Văn Nghìn
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
Ngày đăng: 03/04/2017 16:01 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2097Kb Số lần download: 2682
Số CV: 325/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 03/04/2017
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
V/v giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu
Ngày đăng: 23/03/2017 8:30 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 717Kb Số lần download: 1511
Số CV: 270/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 21/03/2017
Trích yếu: V/v giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Ngày đăng: 21/03/2017 14:44 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 2079Kb Số lần download: 1206
Số CV: 269/KH- SGDĐT Ngày ban hành: 21/03/2017
Trích yếu: Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 02/2017
Ngày đăng: 02/03/2017 16:02 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1902Kb Số lần download: 1160
Số CV: 195/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 02/03/2017
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban tháng 02/2017 Người ký: Chánh Văn phòng: Trần Văn Nghìn
Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
Ngày đăng: 02/03/2017 16:01 Người đăng: haphuong Tải về
Dung lượng file: 1971Kb Số lần download: 2102
Số CV: 194/SGDĐT- VP Ngày ban hành: 02/03/2017
Trích yếu: Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 Người ký: Giám đốc: Vũ Văn Lương
Trang trước   1 2 3 ... 13   
QLCB-PEMIS QLCB_PGD
Bản đồ
Viết thư quốc tế
Liên kết website